מקור - https://www.bitchute.com/video/k9rl7iy6ML2O/מחזירים את הריבונות על גופנו ועל רכושנו לידינוהממשלה בעמ, המשטרה בעמ, העירייה בעמ הן רק חברות שאין להן כל סמכות לכפות או לאכוף על האזרח דברלימדו, הפנימו וזיכרו כשבא הפקח או השוטר - General - 9825

התראה: חבות

התראה: חבות

2 months
273 Views
0 1
Category:
Description:

מקור - https://www.bitchute.com/video/k9rl7iy6ML2O/

מחזירים את הריבונות על גופנו ועל רכושנו לידינו
הממשלה בע"מ, המשטרה בע"מ, העירייה בע"מ הן רק חברות שאין להן כל סמכות לכפות או לאכוף על האזרח דבר
לימדו, הפנימו וזיכרו כשבא הפקח או השוטר

Comments:

Comment
Up Next Autoplay