הרב דרור ישראל הכהן שליח הרבי עיהק צפת תובבאמתוך כינוס השלוחים העולמי - ארגון ובחרת בחיים נאמנים לרבי - יום ה' פרשת חיי שרה כב מרחשוון ה'יו ת'הייה ש'נת פ'לאות ב'כלזעקה לאחדות וקירוב החסידים - לא להפרדה של חוקי זדוןוכל אלה שעושים הפרדה בין יהודי ליהודי ובין שליח לשליח לפי דעתי הבעשט לא נמצא שם זהו אתר פגום קודשא בריך הוא לא שורה באתר פגים זה מקום פגום זה מקום שהוא נוגד את החסידות מקום שנוגד אהבת ישראלואם הבעשט לא נמצא שם אז גם המגיד ממעזריטש לא נמצא שם וכל רבותינו נשיאנו לא נמצאים שם...כי מי שעושה את זה הולך נוגד את כל היסוד שעליה מיוסדת חסידות בכלל וחסידות חבד בפרט לערוץ ובחרת בחיים נאמנים לרבי: https://live.ahava528.com/channel/Ubahartabachaimח - General - 9677

זעקה לאחדות וקירוב החסידים - לא להפרדה של חוקי זדון on 01-Nov-21-15:49:28

זעקה לאחדות וקירוב החסידים - לא להפרדה של חוקי זדון on 01-Nov-21-15:49:28

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
2 months
96 Views
0 1
Category:
Description:
הרב דרור ישראל הכהן שליח הרבי עיה"ק צפת תובב"א

מתוך כינוס השלוחים העולמי - ארגון ובחרת בחיים נאמנים לרבי - יום ה' פרשת חיי שרה כ"ב מרחשוון ה'יו ת'הייה ש'נת פ'לאות ב'כל

זעקה לאחדות וקירוב החסידים - לא להפרדה של חוקי זדון

וכל אלה שעושים הפרדה בין יהודי ליהודי ובין שליח לשליח
לפי דעתי הבעש"ט לא נמצא שם זהו אתר פגום קודשא בריך הוא לא שורה באתר פגים זה מקום פגום זה מקום שהוא נוגד את החסידות מקום שנוגד אהבת ישראל
ואם הבעש"ט לא נמצא שם אז גם המגיד ממעזריטש לא נמצא שם וכל רבותינו נשיאנו לא נמצאים שם...
כי מי שעושה את זה הולך נוגד את כל היסוד שעליה מיוסדת חסידות בכלל וחסידות חב"ד בפרט


לערוץ ובחרת בחיים נאמנים לרבי: https://live.ahava528.com/channel/Ubahartabachaimח

Comments:

Comment
Up Next Autoplay