לערוץ ובחרת בחיים נאמנים לרבי: https://live.ahava528.com/channel/Ubahartabachaimחחתת יום ראשון פרשת תולדות ש'נת פ'לאות ב'כל פ'דה ב'שלוםלקבלת פני משיח בנצחון מלחמת ה' בעמלקלא לזריקות המוותלא לשלטון עמלקי פאשיסטיויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנהא-להים זה. - General - 9645

חת"ת יום ראשון פרשת תולדות             ש'נת פ'לאות ב'כל פ'דה ב'שלום לקבלת פני משיח בנצח...

חת"ת יום ראשון פרשת תולדות ש'נת פ'לאות ב'כל פ'דה ב'שלום לקבלת פני משיח בנצח...

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
2 months
71 Views
0 2
Category:
Description:
לערוץ ובחרת בחיים נאמנים לרבי: https://live.ahava528.com/channel/Ubahartabachaimח

חת"ת יום ראשון פרשת תולדות ש'נת פ'לאות ב'כל פ'דה ב'שלום
לקבלת פני משיח בנצחון מלחמת ה' בעמלק
לא לזריקות המוות
לא לשלטון עמלקי פאשיסטי
ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה
א-להים זה.

Comments:

Comment
Up Next Autoplay