ר' יגאל פרנטה, ר' שניאור פרידמן ור' אברהם יוסף זיידה בהתוועדות לכבוד ראש השנה סיכום הפעולות המסר לשנה החדשה וההוראה למעשה.הנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד, והייתה לה' המלוכה, וצמיחת קרן לדוד עבדך, והרשעה בעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ותמלוך אתה הוא ה' אלוקינו לבדך על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודךכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו מיד נאו. - General - 8635

שידור מיחד לכבוד ראש השנה on 06-Sep-21-01:00:46

שידור מיחד לכבוד ראש השנה on 06-Sep-21-01:00:46

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
3 חודשים
39 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
ר' יגאל פרנטה, ר' שניאור פרידמן ור' אברהם יוסף זיידה בהתוועדות לכבוד ראש השנה סיכום הפעולות המסר לשנה החדשה וההוראה למעשה.
הנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד, והייתה לה' המלוכה, וצמיחת קרן לדוד עבדך, והרשעה בעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ותמלוך אתה הוא ה' אלוקינו לבדך על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך
כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו מיד נאו.

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית