אחריות שלכם להקשיב לזה!\nכי אם לא תתעוררו עכשיו\nותציפו את הרחובות\nמחר אתם בסין ערים חכמות.\nזה לא עוד פוסט על מה שיכול לקרות בעתיד\nזה מה שקורה עכשיו בישראל.\nקונספירטורים או לא\nשמים לכם את זה מול הפרצוף בתקשורת.\nוהגברת על המסך מספרת בלייט\nאיך הממשלה תעקוב אחר אזרחים\nברשתות ובמרחב הציבורי,\nותעניק להם ציונים כמו בסין.\nציון נמוך ואין זכויות. שבו בבית.\nמצלמות זיהוי פנים, מאגר ביומטרי\nותזכיר חוק המאפשר את כל זה\nמאושר בימים אלו בכנסת.\nאותנו, זה הופך לקצת פחות מאושרים.\nאם שנה לאחור הרגישה לכם הזויה\nהמציאות של היום, ובלתי אפשרית,\nאז הנה, התרגלתם. הורגלתם.\nמריצים עלינו דיקטטורה ושליטה\nוכולם פה צריכים להתעורר!\nכי זו המציאות אליה יגדלו הילדים שלנו.\nבלתי נסלח. - General - 8086

דירוג חברתי - טכנולוגי אוטומטי

דירוג חברתי - טכנולוגי אוטומטי

WeAct.Live Photo
WeAct.Live
2 חודשים
146 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
אחריות שלכם להקשיב לזה!\nכי אם לא תתעוררו עכשיו\nותציפו את הרחובות\nמחר אתם בסין ערים חכמות.\nזה לא עוד פוסט על מה שיכול לקרות בעתיד\nזה מה שקורה עכשיו בישראל.\nקונספירטורים או לא\nשמים לכם את זה מול הפרצוף בתקשורת.\nוהגברת על המסך מספרת בלייט\nאיך הממשלה תעקוב אחר אזרחים\nברשתות ובמרחב הציבורי,\nותעניק להם ציונים כמו בסין.\nציון נמוך ואין זכויות. שבו בבית.\nמצלמות זיהוי פנים, מאגר ביומטרי\nותזכיר חוק המאפשר את כל זה\nמאושר בימים אלו בכנסת.\nאותנו, זה הופך לקצת פחות מאושרים.\nאם שנה לאחור הרגישה לכם הזויה\nהמציאות של היום, ובלתי אפשרית,\nאז הנה, התרגלתם. הורגלתם.\nמריצים עלינו דיקטטורה ושליטה\nוכולם פה צריכים להתעורר!\nכי זו המציאות אליה יגדלו הילדים שלנו.\nבלתי נסלח.

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית