באדיבות חסון- עמותה למתן מידע על חיסונים ההסכם עם פייזר לרכישה הזריקות הגנטיות נגד קוביד - נחשף.עדן ביבר, מומחה באבטחת סייבר במקצועו, חשף לראשונה בטוויטר את ההסכם עליו חתמה ממשלת אלבניה עם פייזר לאספקת חיסוני קוביד-19.עדן ביבר איתר את ההסכם כפי שדלף על ידי ממשלת אלבניה. ההסכם המלא בקישור הבא:https://gogo.al/wp-content/uploads/2021/01/LEXO-KONTRATEN-E-PLOTE.pdf במקביל, נחשף גם ההסכם עם הרפובליקה הדומיניקנית, אשר נראה דומה מאד להסכם עם אלבניה. לדברי ביבר, ברשותו גם ההסכם עם האיחוד האירופאי, אך זה טרם נחשף.ההערכה היא כי ההסכמים עם כל המדינות האחרות נראים פחות או יותר אותו הדבר, עם התאמות מינוריות בהתאם למבנה המשפטי ורשויות הבריאות במדינה. לפי עדותו של נשיא פייזר לשעבר בברזיל בפני וועדה בברזיל, קרלוס מורילו, פייזר דרשה את אותם התנאים מכל המדינות.נזכיר כי ההסכם נחתם עם אלבניה ועם מדינות רבות אחרות עוד לפני קבלת אישור שימו חירום מאת ה-FDA לתכשיר.בפוסט מפורט, מסכם ביבר מהם הנקודות העיקריות העולות מההסכם:- ההסכם מכסה חיסונים מכל סוג שהוא כנגד מי מקבוצת נגיפי סארס-קובי-2, וכנגד כל נגזרת וזן של אלו, וכן כל מכשיר, טכנולוגיה או מוצר המשמש למתן התרופה או לשפר את ביצועיה, כדוגמת חיסון.- לחברה (פייזר) לא תעמוד שום אחריות בגין אי אספקת החיסונים (המוצר) בהתאם לתאריכי היעד המוערכים, או בגין אי קבלת אישור (עבור המוצר), ולא תקום לממשלה (ל רוכש) זכות לבטל הזמנות של המוצר בגין אירועים אלו. בשום נסיבות שהן, פייזר לא תישא באחריות לכל איחור באספקת המוצר ולא תיענש בגין כך.- פיזר לא תקבל כל החזרה של המוצר, בכל נסיבות שהן. - ממשלת אלבניה שילמה 12 דולר לכל מנת חיסון (ארהב שילמה 19.50 דולר לכל מנת חיסון). ביבר מצטט ציוץ לפיו נציג רשמי במשרד הבריאות הישראלי, ירון ניב, סיפר בראיון ל קאן שישראל שילמה 62 דולר לכל מנת חיסון.- הרוכש ישלם לפייזר את הכסף עבור החיסונים בתוך 30 ימים מקבלת חשבונית מפייזר. לרוכש לא ניתן לעכב, לקזז או לחייב את פייזר בגין כל התקשרות או הזמנה אחרת, מהסכום המגיע לחברה לפי הסכם זה.- ההסכם פטור מכל החוקים של המדינה הרוכשת, לרבות אישורי תקציב למימוש ההסכם, וויתור על אחריות מצד החברה, וכן שהרוכש הפעיל את סמכותו במדינה על מנת ליישם את ההסכם ולמלא אחר התחייבויותיו.- הרוכש מודע לכל שהחיסון והחומרים הנלווים לחיסון מפותחים בזריזות לאור מצב החירום, והם ימשיכו להיחקר לאחר הספקת החיסונים לרוכש. הרוכש מודע לכך שהיעילות והבטיחות בטווח הארוך של החיסון אינם ידועים כעת וכי ייתכנו תופעות לוואי שליליות לחיסון שאינם ידועים כעת. זאת ועוד, הרוכש מודע לכך שלמוצר לא תבוצע סריאליזציה (סריאליזציה - התיעוד של תרופה לכל אורך שרשרת האספקה על מנת לאפשר מעקב אחר תקלות לרבות ריקול).- המדינה הרוכשת מתחייבת לפטור את החברה מכל אחריות, וכן להגן עליה, מפני כל תביעה, אחריות נזק, קנס, עלויות ועונשים. המדינה הרוכשת תקבל על עצמה לנהל את ההגנה על החברה כנגד כל תביעה או נזק כאמור. יחד עם זאת, החברה (פייזר) רשאית לקחת את ניהול ההגנה לידיה, ולחייב את המדינה הרוכשת בכל ההוצאות וההשלכות כתוצאה מהליך זה, לרבות הוצאות משפטיות. הוצאות ועלויות אלו ישולמו לחברה אחת לרבעון על ידי המדינה, ויוחזרו למדינה רק אם ניתן פסק דין חלוט הקובע כי המדינה אינה צריכה לשפות את החברה.- למען הסר ספק, הביטוח הסטנדרטי שהחברה תבטח את עצמה, לא יכסה שום אחריות כלפי המדינה או צד שלישי או מטופלים בגין המוצרים ולא תעמיד זכויות למדינה הרוכשת כלל.- הגבלות האחריות לפי ההסכם (בעצם, היעדר האחריות הגורף של החברה) לא מתבטלות כתוצאה ממצג שמקורו בהונאה, אי כיבוד הסודיות, או אי תשלום לחברה על ידי המדינה.- המדינה הרוכשת מוותרת על כל הגנה ומוותרת על כל חוק שעשוי להגביל אותה לשלם לחברה פיצויים לפי ההסכם. (הערה: בית המשפט המוגדר ליישוב סכסוכים בהסכם, הינו בית המשפט בניו-יורק. בית המשפט בינו-יורק רשאי לחלט את נכסיה של מדינה אם זו הפרה הסכם).- החברה תחליט באופן בלעדי באם המדינה הרוכשת דאגה להבטיח את היעדר אחריותה של החברה כנגד כל תביעה או טענה, באמצעות חקיקה ותקנות. תנאי מקדים לאספקת המוצר למדינה, הוא כי המדינה התקינה תקנות וחוקים והקציבה את הכספים הנדרשים, ליישום ההסכם, גם לאחר תקופת ההסכם.- הצדדים ישמרו על סודיות הסכם זה, למעט לאותם נציגים שמתוקף תפקידם מחוייבים לראותו לשם יישומו. על ההסכם להישאר חסוי וסודי למשך 10 שנים (מדוע בישראל 30 שנים?), וישראו חסויים וסודיים 10 שנים מתום תקפותו / סיומו של ההסכם.EHAUR KNEURhttps://rumble.com/vkgcq3-theres-good-reason-pfizer-fought-to-hide-the-details-of-these-contracts.html - Corona News - 8047

ההסכם עם פייזר לרכישה הזריקות הגנטיות נגד קוביד - נחשף.

ההסכם עם "פייזר" לרכישה הזריקות הגנטיות נגד קוביד - נחשף.

WeAct.Live Photo
WeAct.Live
2 חודשים
315 צפיות
0 3
קטגוריה:
תיאור:

באדיבות חסון- עמותה למתן מידע על חיסונים 

ההסכם עם "פייזר" לרכישה הזריקות הגנטיות נגד קוביד - נחשף.

עדן ביבר, מומחה באבטחת סייבר במקצועו, חשף לראשונה בטוויטר את ההסכם עליו חתמה ממשלת אלבניה עם פייזר לאספקת חיסוני קוביד-19.

עדן ביבר איתר את ההסכם כפי שדלף על ידי ממשלת אלבניה.

 

ההסכם המלא בקישור הבא:

https://gogo.al/wp-content/uploads/2021/01/LEXO-KONTRATEN-E-PLOTE.pdf

 

במקביל, נחשף גם ההסכם עם הרפובליקה הדומיניקנית, אשר נראה דומה מאד להסכם עם אלבניה. לדברי ביבר, ברשותו גם ההסכם עם האיחוד האירופאי, אך זה טרם נחשף.

ההערכה היא כי ההסכמים עם כל המדינות האחרות נראים פחות או יותר אותו הדבר, עם התאמות מינוריות בהתאם למבנה המשפטי ורשויות הבריאות במדינה. לפי עדותו של נשיא "פייזר" לשעבר בברזיל בפני וועדה בברזיל, קרלוס מורילו, "פייזר דרשה את אותם התנאים מכל המדינות".

נזכיר כי ההסכם נחתם עם אלבניה ועם מדינות רבות אחרות עוד לפני קבלת אישור שימו חירום מאת ה-FDA לתכשיר.

בפוסט מפורט, מסכם ביבר מהם הנקודות העיקריות העולות מההסכם:

- ההסכם מכסה חיסונים מכל סוג שהוא כנגד מי מקבוצת נגיפי סארס-קובי-2, וכנגד כל נגזרת וזן של אלו, וכן כל מכשיר, טכנולוגיה או מוצר המשמש למתן התרופה או לשפר את ביצועיה, כדוגמת חיסון.

- לחברה ("פייזר") לא תעמוד שום אחריות בגין אי אספקת החיסונים ("המוצר") בהתאם לתאריכי היעד המוערכים, או בגין אי קבלת אישור (עבור המוצר), ולא תקום לממשלה (ל "רוכש") זכות לבטל הזמנות של המוצר בגין אירועים אלו. "בשום נסיבות שהן, פייזר לא תישא באחריות לכל איחור באספקת המוצר ולא תיענש בגין כך".

- "פיזר לא תקבל כל החזרה של המוצר, בכל נסיבות שהן". 

- ממשלת אלבניה שילמה 12 דולר לכל מנת חיסון (ארה"ב שילמה 19.50 דולר לכל מנת חיסון). ביבר מצטט ציוץ לפיו "נציג רשמי במשרד הבריאות הישראלי, ירון ניב, סיפר בראיון ל "קאן" שישראל שילמה 62 דולר לכל מנת חיסון".

- הרוכש ישלם לפייזר את הכסף עבור החיסונים בתוך 30 ימים מקבלת חשבונית מפייזר. לרוכש לא ניתן לעכב, לקזז או לחייב את פייזר בגין כל התקשרות או הזמנה אחרת, מהסכום המגיע לחברה לפי הסכם זה.

- ההסכם פטור מכל החוקים של המדינה הרוכשת, לרבות אישורי תקציב למימוש ההסכם, וויתור על אחריות מצד החברה, וכן שהרוכש הפעיל את סמכותו במדינה על מנת ליישם את ההסכם ולמלא אחר התחייבויותיו.

- "הרוכש מודע לכל שהחיסון והחומרים הנלווים לחיסון מפותחים בזריזות לאור מצב החירום, והם ימשיכו להיחקר לאחר הספקת החיסונים לרוכש. הרוכש מודע לכך שהיעילות והבטיחות בטווח הארוך של החיסון אינם ידועים כעת וכי ייתכנו תופעות לוואי שליליות לחיסון שאינם ידועים כעת. זאת ועוד, הרוכש מודע לכך שלמוצר לא תבוצע סריאליזציה" (סריאליזציה - התיעוד של תרופה לכל אורך שרשרת האספקה על מנת לאפשר מעקב אחר תקלות לרבות "ריקול").

- המדינה הרוכשת מתחייבת לפטור את החברה מכל אחריות, וכן להגן עליה, מפני כל תביעה, אחריות נזק, קנס, עלויות ועונשים. המדינה הרוכשת תקבל על עצמה לנהל את ההגנה על החברה כנגד כל תביעה או נזק כאמור. יחד עם זאת, החברה ("פייזר") רשאית לקחת את ניהול ההגנה לידיה, ולחייב את המדינה הרוכשת בכל ההוצאות וההשלכות כתוצאה מהליך זה, לרבות הוצאות משפטיות. הוצאות ועלויות אלו ישולמו לחברה אחת לרבעון על ידי המדינה, ויוחזרו למדינה רק אם ניתן פסק דין חלוט הקובע כי המדינה אינה צריכה לשפות את החברה.

- למען הסר ספק, הביטוח הסטנדרטי שהחברה תבטח את עצמה, לא יכסה שום אחריות כלפי המדינה או צד שלישי או מטופלים בגין המוצרים ולא תעמיד זכויות למדינה הרוכשת כלל.

- הגבלות האחריות לפי ההסכם (בעצם, היעדר האחריות הגורף של החברה) לא מתבטלות כתוצאה ממצג שמקורו בהונאה, אי כיבוד הסודיות, או אי תשלום לחברה על ידי המדינה.

- המדינה הרוכשת מוותרת על כל הגנה ומוותרת על כל חוק שעשוי להגביל אותה לשלם לחברה פיצויים לפי ההסכם. (הערה: בית המשפט המוגדר ליישוב סכסוכים בהסכם, הינו בית המשפט בניו-יורק. בית המשפט בינו-יורק רשאי לחלט את נכסיה של מדינה אם זו הפרה הסכם).

- החברה תחליט באופן בלעדי באם המדינה הרוכשת דאגה להבטיח את היעדר אחריותה של החברה כנגד כל תביעה או טענה, באמצעות חקיקה ותקנות. תנאי מקדים לאספקת המוצר למדינה, הוא כי המדינה התקינה תקנות וחוקים והקציבה את הכספים הנדרשים, ליישום ההסכם, גם לאחר תקופת ההסכם.

- הצדדים ישמרו על סודיות הסכם זה, למעט לאותם נציגים שמתוקף תפקידם מחוייבים לראותו לשם יישומו. על ההסכם להישאר חסוי וסודי למשך 10 שנים (מדוע בישראל 30 שנים?), וישראו חסויים וסודיים 10 שנים מתום תקפותו / סיומו של ההסכם.

EHAUR KNEUR
https://rumble.com/vkgcq3-theres-good-reason-pfizer-fought-to-hide-the-details-of-these-contracts.html

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית