פרשת כי תישא - מהו חטא העגל שקרה בימי יציאת מצרים ומהו חטא העגל היום (תרבות המערב) המוסלמים טוענים שלפי הקוראן אלוקים נטש את עם ישראל בשל חטא העגל בזמנו, וגם היום - בגלל שהם נוהים אחרי תרבות המערב ומאבדים את הזהות היהודית שלהם. (כמובן שהם חושבים שהשם החליף את עם ישראל במוסלמים). הקבה משתמש באומות העולם כמקל. ההאשמה שאנחנו נוהים אחר תרבות המערב (עגל הזהב) ואם אין לנו קשר למסורת היהודית - אין לנו זכות קיום היא מאת הקבה. המפלט למבוכה אליה נקלענו במזרח התיכון הוא לשוב אל מסורת אבותנו... - General - 6710

האיום האיראני - מדוע איראן מאיימת על עם ישראל וכיצד ניתן לפתור זאת?

האיום האיראני - מדוע איראן מאיימת על עם ישראל וכיצד ניתן לפתור זאת?

RavDanielAsore Photo
RavDanielAsore
3 חודשים
12 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
פרשת כי תישא - מהו חטא העגל שקרה בימי יציאת מצרים ומהו חטא העגל היום (תרבות המערב) המוסלמים טוענים שלפי הקוראן אלוקים נטש את עם ישראל בשל חטא העגל בזמנו, וגם היום - בגלל שהם נוהים אחרי תרבות המערב ומאבדים את הזהות היהודית שלהם. (כמובן שהם חושבים שהשם החליף את עם ישראל במוסלמים). הקב"ה משתמש באומות העולם כמקל. ההאשמה שאנחנו נוהים אחר תרבות המערב (עגל הזהב) ואם אין לנו קשר למסורת היהודית - אין לנו זכות קיום היא מאת הקב"ה. המפלט למבוכה אליה נקלענו במזרח התיכון הוא לשוב אל מסורת אבותנו...

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית