שיחת התעוררות בעקבות המצב מפי מארי חננאל שרארה שליט״א, בעקבות רציחת 45 יהודים במירון, המכוונת של מדינת ישראל (הרשות המחוקקת - באופן נסתר) וביצועה על ידי המשטרה (הרשות המבצעת)רבינו יעקב בעל הטורים זיע״א, פרק א פסוק נהפקד. ב' במסורה הכא ואידך הפקד עליו רשע וזהו שאמרו אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא אם כן נעשה רשע מלמעלה וזה הוא הפקד את הלוים שנעשו שוטרים הפקד עליו רשע:הרמב״ם זיע״א, פירוש משניות, מסכת אבות , פרק א משנה ירשות זה הוא השלטנות... ובבקשת השררה והרבנות יארעו לו נסיונות בעולם ורעות כי מפני שיקנאו בו בני אדם ויחלקו עליו יפסיד אמונתו כמו שאמרו כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבור מלמטה נעשה רשע מלמעלה. וכן ידיעת השלטון בימים הקדמונים וקרבתו רחוק היה מאד להנצל ממנה בעולם הזה והיא מפסדת אמונתו כי לא ישגיח בדבר רק במה שיקרבהו אליו ואתה יודע ענין דואג ואע״פ שהשליט אשר קרב אליו דואג היה משיח השם ונביא ובחיר השם יתברך:מסכת סנהדרין, דף צח ע״אאמר רבי שמלאי משום רבי אלעזר בר״ש (בנו של רבי שמעון בר יוחי) אין בן דוד בא עד שיכלו כל שופטים ושוטרים מישראל שנאמר (ישעיהו א, כה) ואשיבה ידי עליך ואצרוף כבור סיגיך וגו׳ ואשיבה שופטיך* * *לתרומה ותמיכה בפעילותינו https://www.yhe.center/take-part#ילקוט_השבעתי_אתכם בירור סוגיית #שלוש_השבועות, כפי שמופיע במסכת במסכת כתובות קי״א. #הזוהר_הקדוש, #מדרשים, #ראשונים ו#אחרונים.כניסה לאתר - https://www.yhe.centerלתרומה ותמיכה בפעילותינו https://www.yhe.center/take-partליצירת קשר באי-מייל yhe@partner.net.il - General - 4354

שיחת התעוררות בעקבות המצב מפי מארי חננאל שרארה שליט״א, בעקבות הטבח במירון

שיחת התעוררות בעקבות המצב מפי מארי חננאל שרארה שליט״א, בעקבות הטבח במירון

Yhevideo Photo
Yhevideo
8 months
199 Views
0 0
Category:
Description:

שיחת התעוררות בעקבות המצב מפי מארי חננאל שרארה שליט״א, בעקבות רציחת 45 יהודים במירון, המכוונת של מדינת ישראל (הרשות המחוקקת - באופן נסתר) וביצועה על ידי המשטרה (הרשות המבצעת)

רבינו יעקב בעל הטורים זיע״א, פרק א פסוק נ
הפקד. ב' במסורה הכא ואידך הפקד עליו רשע וזהו שאמרו אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא אם כן נעשה רשע מלמעלה וזה הוא הפקד את הלוים שנעשו שוטרים הפקד עליו רשע:

הרמב״ם זיע״א, פירוש משניות, מסכת אבות , פרק א משנה י
רשות זה הוא השלטנות... ובבקשת השררה והרבנות יארעו לו נסיונות בעולם ורעות כי מפני שיקנאו בו בני אדם ויחלקו עליו יפסיד אמונתו כמו שאמרו כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבור מלמטה נעשה רשע מלמעלה. וכן ידיעת השלטון בימים הקדמונים וקרבתו רחוק היה מאד להנצל ממנה בעולם הזה והיא מפסדת אמונתו כי לא ישגיח בדבר רק במה שיקרבהו אליו ואתה יודע ענין דואג ואע״פ שהשליט אשר קרב אליו דואג היה משיח השם ונביא ובחיר השם יתברך:

מסכת סנהדרין, דף צח ע״א
אמר רבי שמלאי משום רבי אלעזר בר״ש (בנו של רבי שמעון בר יוחי) אין בן דוד בא עד שיכלו כל שופטים ושוטרים מישראל שנאמר (ישעיהו א, כה) ואשיבה ידי עליך ואצרוף כבור סיגיך וגו׳ ואשיבה שופטיך

* * *
לתרומה ותמיכה בפעילותינו https://www.yhe.center/take-part
#ילקוט_השבעתי_אתכם בירור סוגיית #שלוש_השבועות, כפי שמופיע במסכת במסכת כתובות קי״א. #הזוהר_הקדוש, #מדרשים, #ראשונים ו#אחרונים.

כניסה לאתר - https://www.yhe.center
לתרומה ותמיכה בפעילותינו https://www.yhe.center/take-part
ליצירת קשר באי-מייל yhe@partner.net.il

Comments:

Comment
Up Next Autoplay