בירור סוגיית שלוש השבועות, כפי שמופיע במסכת אצל במס' כתובות קיא.דף הכנה לשיעור - https://tinyurl.com/y8rwgazcכניסה לאתר - https://www.yhe.centerלתמיכה - https://www.yhe.center/take-part - Bible - 2901

שיעור יג - עוד קושיות זוטות על איסור שלוש השבועות

שיעור יג - עוד קושיות זוטות על איסור שלוש השבועות

8 חודשים
85 צפיות
0 1
קטגוריה:
תיאור:

בירור סוגיית שלוש השבועות, כפי שמופיע במסכת אצל במס' כתובות קיא.
דף הכנה לשיעור - https://tinyurl.com/y8rwgazc

כניסה לאתר - https://www.yhe.center
לתמיכה - https://www.yhe.center/take-part

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית