לקידברי אלוקים חיים‼️ מסר ברור וחשוב מאד לעם האהוב והנבחרמפי הרב הצדיק, רבי מנשה אמון שליטא.הקבה מצרף אותנו כצרוף את הכסף ובוחן אותנו כבחון את הזהב. אנו עוברים בירור, הקבה בוחן אותנו עכשיו, מי בוחר בדרך הטומאה רחמנא לצלן, לעומת מי שבוחר בדרך הקדושה, בדרך הישר, בדרך השם יתברך.הבא להטמא – פותחין לו ואילוהבא להטהר – מסייעין לו, ואומרים לו המתן\\\.הקבה מטלטל את העולם! רק מי שיחזיק חזק חזק באמונה ובבטחון בקבה, יינצל.זוהי מלחמה רוחנית. ככל שנתחזק באמונה כך נהיה מבולבלים פחותויהי רצון שנבחר לילך עם הקבה בפשיטות ובתמימות נחזק האמונה והאמון בו יתברך ונשכיל להשען רק על אבינו שבשמים ונוושע למען שמו באהבה ובחסדיו הרבים.כא בשבט ה'תשפא - Bible - 2284

כבוד הרב מנשה אמון שליטא - הקבה מטלטל את העולם מי שיחזיק חזק חזק באמונה ובטחון בקבה, יינצל

כבוד הרב מנשה אמון שליט"א - הקב"ה מטלטל את העולם מי שיחזיק חזק חזק באמונה ובטחון בקב"ה, יינצל

9 חודשים
109 צפיות
0 6
קטגוריה:
תיאור:

לק"י

דברי אלוקים חיים‼️ מסר ברור וחשוב מאד לעם האהוב והנבחר
מפי הרב הצדיק, רבי מנשה אמון שליט"א.
הקב"ה מצרף אותנו כצרוף את הכסף ובוחן אותנו כבחון את הזהב. אנו עוברים בירור, הקב"ה בוחן אותנו עכשיו, מי בוחר בדרך הטומאה רחמנא לצלן, לעומת מי שבוחר בדרך הקדושה, בדרך הישר, בדרך השם יתברך.
"הבא להטמא – פותחין לו" ואילו"הבא להטהר – מסייעין לו, ואומרים לו המתן\\\".
הקב"ה מטלטל את העולם! רק מי שיחזיק חזק חזק באמונה ובבטחון בקב"ה, יינצל.
זוהי מלחמה רוחנית. ככל שנתחזק באמונה כך נהיה מבולבלים פחות
ויהי רצון שנבחר לילך עם הקב"ה בפשיטות ובתמימות 
נחזק האמונה והאמון בו יתברך ונשכיל להשען רק על אבינו שבשמים ונוושע למען שמו באהבה ובחסדיו הרבים.

כ"א בשבט ה'תשפ"א

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית