\\nצאו מהתיכנות-אנחנו הרובוטיםhttps://www.youtube.com/watch?v=iy5rsfNqFLI&feature=youtu.beאכן לא נחוץ מתווך בינך לבינך..כי הכול מתחיל ממך אם אין אתה ישנו אין...ריק...כל תפיסת המציאות הינה עצמותך החווה את עצמה..שאם לא כן מי הוא המתבונן?..ובמה הוא מתבונן..מה יש בהכרה שלך?(לא מדברת על מחשבות ותיכנות)....כל שאת/ה ״רואה״ / ״חווה״ מבחוץ הוא מבחוץ רק כביכול...עובדה שנקלט בפנים... ושוב לא מדברת על אמונות ושיחזור מחשבות..מדברת מקור..עצמות ומהות - מכונה לעיתים \\\עצמותו יתברך\\\...האמת ממש מתחת לאף אך מפוספסת... העצם המכנה עצמה \\\אדם\\\ כל כך התרחק מן העצם (עצמו) ...אתה השורש לכל..פשט.. חוזרים הביתה... למכנים \\\אבינו\\\ ״אב״ - (ראשוני) ה״היולי״שב \\\שמים\\\(?)...ה\\\שמים\\\ לא ב\\\חוץ\\\ הם בפנים..ודי לחכימא ברמיזאתם עידן הצנזורה - \\\אלף כבאים לא יצליחו לכבות אותי\\\חברים וחברות יקרים/ות!לפי מה שנראה כרגע זמננו כאן קצוב!הצנזורה וסתימת הפיות ברשתות החברתיות מגבירה את הקצב, האפשרות כי הרשתות הגדולות יחסמו/יקרסו בקרוב והעובדה כי יוטיוב מחקו לנו את הערוץ באחת, מקדמת את כולנו לשלב הבא של השחרור.חשוב להצטרף מהיום:https://www.weact.live/signupכך נמשיך יחד בהפצת הידעיקר הערך עבור כולם, נמשיך וננגיש כלים מעשיים ואי של שפיות ללא איומים ובריונות.באנו לעשות יחד!אנו רואים את המעבר כהזדמנות משותפת, לוקחים אחריות, מצטרפים ומפיציםהתעוררנו ואנחנו לא חוזרים לישון!אמת מארץ תצמחאוהבים אתכם/ןשמחים ללכת את הדרך יחדתודה מעומק הלב\\n - General - 1489

גאולה עצמית אפשרית עם גלית בורג - תורידו מסיכות

גאולה עצמית אפשרית עם גלית בורג - תורידו מסיכות

WeActLive Photo
WeActLive
11 months
237 Views
0 0
Category:
Description:
\\n

צאו מהתיכנות-אנחנו הרובוטים
https://www.youtube.com/watch?v=iy5rsfNqFLI&feature=youtu.be

אכן לא נחוץ מתווך בינך לבינך..
כי הכול מתחיל ממך אם אין אתה ישנו אין...ריק...
כל תפיסת המציאות הינה עצמותך החווה את עצמה..
שאם לא כן מי הוא המתבונן?..
ובמה הוא מתבונן..
מה יש בהכרה שלך?
(לא מדברת על מחשבות ותיכנות)....
כל שאת/ה ״רואה״ / ״חווה״ מבחוץ הוא מבחוץ רק כביכול...
עובדה שנקלט בפנים...
ושוב לא מדברת על אמונות ושיחזור מחשבות..
מדברת מקור..
עצמות ומהות - מכונה לעיתים \\\"עצמותו יתברך\\\"...
האמת ממש מתחת לאף אך מפוספסת...
העצם המכנה עצמה \\\"אדם\\\" כל כך התרחק מן העצם (עצמו) ...
אתה השורש לכל..פשט..
חוזרים הביתה...
למכנים \\\"אבינו\\\" ״אב״ - (ראשוני) ה״היולי״
שב \\\"שמים\\\"(?)...
ה\\\"שמים\\\" לא ב\\\"חוץ\\\" הם בפנים..
ודי לחכימא ברמיזא

תם עידן הצנזורה - \\\"אלף כבאים לא יצליחו לכבות אותי\\\"
חברים וחברות יקרים/ות!
לפי מה שנראה כרגע זמננו כאן קצוב!
הצנזורה וסתימת הפיות ברשתות החברתיות מגבירה את הקצב, האפשרות כי הרשתות הגדולות יחסמו/יקרסו בקרוב והעובדה כי יוטיוב מחקו לנו את הערוץ באחת, מקדמת את כולנו לשלב הבא של השחרור.
חשוב להצטרף מהיום:
https://www.weact.live/signup
כך נמשיך יחד בהפצת הידע
יקר הערך עבור כולם, נמשיך וננגיש כלים מעשיים ואי של שפיות ללא איומים ובריונות.
באנו לעשות יחד!
אנו רואים את המעבר כהזדמנות משותפת, לוקחים אחריות, מצטרפים ומפיצים
התעוררנו ואנחנו לא חוזרים לישון!
אמת מארץ תצמח
אוהבים אתכם/ן
שמחים ללכת את הדרך יחד
תודה מעומק הלב

\\n

Comments:

Comment
Up Next Autoplay