Catherine Austin Fitts לחלק השניקתרין אוסטין פיטס היא בנקאית השקעות אמריקאית ופקידת ציבור שימשה כמנהלת דילון, ריד ושות וכעוזרת מזכיר השיכון ופיתוח עירוני בארצות הברית היא כתבה והגיבה באופן נרחב על נושא ההוצאות הציבוריות וטענה כי ישנם מספר מקרים גדול של הונאה ממשלתית בראיון מרתק זה סוקרת קתרין את ההונאה הגדולה ביותר מאז ומעולם סביב וירוס הקורונהלאתר של קתרין  - General - 1103

Catherine Austin Fitts -  משתלטים לכם על החיים. תסרבו חלק 1

Catherine Austin Fitts - משתלטים לכם על החיים. תסרבו חלק 1

10 חודשים
5.9K צפיות
0 8
קטגוריה:
תיאור:
601bd2d418bb2.png601bd3ae9040f.png601bd3386f9de.jpg601bd3e72ae54.jpg601bd703305fb.jpg601bdc7ccafd9.jpg601bddcef0999.png601be3cea8510.jpg601c128222701.jpg
601be9cadc4ea.jpg601c136ddbc6f.jpg601c164fe1118.jpg601c1c4cdb669.jpg601c15b975952.png601c1cbb96602.png

Catherine Austin Fitts לחלק השני

קתרין אוסטין פיטס היא בנקאית השקעות אמריקאית ופקידת ציבור שימשה כמנהלת דילון, ריד ושות וכעוזרת מזכיר השיכון ופיתוח עירוני בארצות הברית היא כתבה והגיבה באופן נרחב על נושא ההוצאות הציבוריות וטענה כי ישנם מספר מקרים גדול של הונאה ממשלתית בראיון מרתק זה סוקרת קתרין את ההונאה הגדולה ביותר מאז ומעולם סביב וירוס הקורונה

לאתר של קתרין 

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית