לערוץ הטלגרם: https://t.me/dtukvbtuתולדות חייםפעולותיו בוילנהליליינטל נשלח בשנת תקנב לוילנה על ידי משכילי ברלין על מנת להעביר נערים צעירים לתנועת ההשכלה; לטענתו הוא הגיע מזאמוט[2] והיה תלמיד תלמידו של רבי ישראל ליפשיץ בתכונה והנדסה ותלמיד תלמידו של רבי זלמן הענע (הרזה) בדקדוק. לאור בקיאותו בדקדוק ובתנך והסתתרותו כירא שמים - נשא חן בעיני רבי יששכר אח הגרא ורבי אברהם בן הגרא, ומונה על ידם למשגיח כללי על מלמדי התנך בתלמודי התורה בוילנה; גם הגרא כיבד את ליליינטל מאוד וביקש ממנו לבקר את ספרו אדרת אליהו. ליליינטל ריכז בצורה שיטתית את עבודת התעמולה של המשכילים בוילנא, ולשלוח תלמידים מוכשרים לברלין, תחת מסווה של הוי גולה למקום תורה, כשלהוריהם הוא דואג לדווח לעיתים תכופות על 'הצלחתו' של בנם ב'לימודים'. שליחותו לקהילות החסידים וגילויובהיות שבמשך תקופה ארוכה לא הצליחו המשכילים לחדור אל חוגי החסידים, הם חיפשו ציר מיוחד שיצליח לחדור אל מחנה החסידים, ולנסות למצוא את נקודות התורפה שלהם, על מנת להבקיע את חומת ההתנגדות להשכלה ולמשוך את צעירי החסידים למחנה ההשכלה. למטרה זו נבחר שמעון הכופר, שביקר בעיירות החסידים, ואף נכנס ליחידות אצל אדמור הזקן עצמו, שגילה תיכף ומיד את פרצופו האמיתי של הכופר המשכיל. לאחר שאדמור הזקן שאל אותו מדוע הוא לא מספר לילדים את מדרשי חזל על הפסוקים, ושמעון הכופר השיב שזה מכיון שהוא לא רוצה להלאות את מוחות הילדים הצעירים בדברי אגדה. אדמור הזקן נשען על ידיו למשך מספר רגעים, ולאחר מכן אמר: כשאדם בא מוילנה ואומר שהוא מזאמוט. כשאותו אדם אומר שהוא מלמד תינוקות של בית רבן ובפועל הוא מעביר אותם למולך ההשכלה - הרי שגיהנום פתוחה מתחתיו... קלונו נתגלה והמסווה הוסר, ושמעון הכופר רצה לברוח כל עוד נפשו בו, אלא שבצאתו מחדר היחידות הכריחוהו החסידים לרקוד יחד עמם את מחול היחידות, ורק לאחר מכן שחררוהו לנפשו, כשהוא אורז במהירות את מטלטליו ונעלם. לאורך כל התקופה כתב שמעון הכופר לידידיו את קורותיו ומסקנותיו מאותו מסע, בהם הוא מגיע למסקנה כי המשימה לחדור לחוגי החסידים הינה בלתי אפשרית. משפחתובנו, בנימין, אביו של המשכיל מנחם ליליינטל, שניסה לכפות את ההשכלה על יהודי רוסיה ונלחם באדמור הצמח צדק - General - 9829

מלחמתו ונצחונו של אדמור הזקן על פי סיפור שמעון הכופר, מתוך שיעור חתת פרשת תולדות בחברותא

מלחמתו ונצחונו של אדמו"ר הזקן על פי סיפור שמעון הכופר, מתוך שיעור חת"ת פרשת תולדות בחברותא

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
3 שבועות
36 צפיות
0 1
קטגוריה:
תיאור:

לערוץ הטלגרם: https://t.me/dtukvbtu

תולדות חיים

פעולותיו בוילנה

ליליינטל נשלח בשנת תקנ"ב לוילנה על ידי משכילי ברלין על מנת להעביר נערים צעירים לתנועת ההשכלה; לטענתו הוא הגיע מזאמוט[2] והיה תלמיד תלמידו של רבי ישראל ליפשיץ בתכונה והנדסה ותלמיד תלמידו של רבי זלמן הענע (הרז"ה) בדקדוק.

 

לאור בקיאותו בדקדוק ובתנ"ך והסתתרותו כירא שמים - נשא חן בעיני רבי יששכר אח הגר"א ורבי אברהם בן הגר"א, ומונה על ידם למשגיח כללי על מלמדי התנ"ך בתלמודי התורה בוילנה; גם הגר"א כיבד את ליליינטל מאוד וביקש ממנו לבקר את ספרו "אדרת אליהו".

 

ליליינטל ריכז בצורה שיטתית את עבודת התעמולה של המשכילים בוילנא, ולשלוח תלמידים מוכשרים לברלין, תחת מסווה של "הוי גולה למקום תורה", כשלהוריהם הוא דואג לדווח לעיתים תכופות על 'הצלחתו' של בנם ב'לימודים'.

 

שליחותו לקהילות החסידים וגילויו

בהיות שבמשך תקופה ארוכה לא הצליחו המשכילים לחדור אל חוגי החסידים, הם חיפשו ציר מיוחד שיצליח לחדור אל מחנה החסידים, ולנסות למצוא את נקודות התורפה שלהם, על מנת להבקיע את חומת ההתנגדות להשכלה ולמשוך את צעירי החסידים למחנה ההשכלה.

 

למטרה זו נבחר שמעון הכופר, שביקר בעיירות החסידים, ואף נכנס ליחידות אצל אדמו"ר הזקן עצמו, שגילה תיכף ומיד את פרצופו האמיתי של הכופר המשכיל. לאחר שאדמו"ר הזקן שאל אותו מדוע הוא לא מספר לילדים את מדרשי חז"ל על הפסוקים, ושמעון הכופר השיב שזה מכיון שהוא לא רוצה "להלאות את מוחות הילדים הצעירים בדברי אגדה".

 

אדמו"ר הזקן נשען על ידיו למשך מספר רגעים, ולאחר מכן אמר: "כשאדם בא מוילנה ואומר שהוא מזאמוט. כשאותו אדם אומר שהוא מלמד תינוקות של בית רבן ובפועל הוא מעביר אותם למולך ההשכלה - הרי שגיהנום פתוחה מתחתיו..."

 

קלונו נתגלה והמסווה הוסר, ושמעון הכופר רצה לברוח כל עוד נפשו בו, אלא שבצאתו מחדר היחידות הכריחוהו החסידים לרקוד יחד עמם את מחול היחידות, ורק לאחר מכן שחררוהו לנפשו, כשהוא אורז במהירות את מטלטליו ונעלם.

 

לאורך כל התקופה כתב שמעון הכופר לידידיו את קורותיו ומסקנותיו מאותו מסע, בהם הוא מגיע למסקנה כי המשימה לחדור לחוגי החסידים הינה בלתי אפשרית.

 

משפחתו

בנו, בנימין, אביו של המשכיל מנחם ליליינטל, שניסה לכפות את ההשכלה על יהודי רוסיה ונלחם באדמו"ר הצמח צדק

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית