לערוץ הטלגרם: https://t.me/dtukvbtuקובי ויאיר בכינוס השלוחים העולמי - ארגון ובחרת בחיים נאמנים לרבי כב מרחשוון ה'תשפבלערוץ שלנו בטלגרם: חבד מנצחים את שלטון הזדון https://t.me/dtukvbtuקובי:הרבי נגד זריקות,הרבי לא בכינוס עם תו ירוק, אין לו תו ירוק,כמו הרבי רייצ להיות חזקים להחליט לא להתפעל מהם,ה' יגלה בנו כוחות נעלמים לעמוד בניסיונות.יאיר:השלוחים של הרבי הם הלוחמים נגד הכאוס עולמי,מתי מעט שזכו וינצחו מלחמת ה' בכח המשלח,הכל למען ה' הושיעה נא כבר עד מתי? - General - 9736

קובי ויאיר בכינוס השלוחים העולמי - ארגון ובחרת בחיים נאמנים לרבי כב מרחשוון ה'תשפב

קובי ויאיר בכינוס השלוחים העולמי - ארגון ובחרת בחיים נאמנים לרבי כ"ב מרחשוון ה'תשפ"ב

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
4 שבועות
14 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:

לערוץ הטלגרם: https://t.me/dtukvbtu

קובי ויאיר בכינוס השלוחים העולמי - ארגון ובחרת בחיים נאמנים לרבי כ"ב מרחשוון ה'תשפ"ב
לערוץ שלנו בטלגרם: חב"ד מנצחים את שלטון הזדון https://t.me/dtukvbtu
קובי:
הרבי נגד זריקות,
הרבי לא בכינוס עם תו ירוק, אין לו תו ירוק,
כמו הרבי ריי"צ להיות חזקים להחליט לא להתפעל מהם,
ה' יגלה בנו כוחות נעלמים לעמוד בניסיונות.
יאיר:
השלוחים של הרבי הם הלוחמים נגד הכאוס עולמי,
מתי מעט שזכו וינצחו מלחמת ה' בכח המשלח,
הכל למען ה' הושיעה נא כבר עד מתי?

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית