חתת יום שני ​פרשת תולדות - ש'נת פ'לאות ב'כל פ'דה ב'שלוםלקבלת פני משיח בנצחון מלחמת ה' בעמלקלא לזריקות המוותלא לשלטון עמלקי פאשיסטיויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנהא-להים זה.לערוץ ובחרת בחיים נאמנים לרבי: https://live.ahava528.com/channel/Ubahartabachaimח - General - 9671

חת"ת יום שני ​פרשת תולדות - ש'נת פ'לאות ב'כל פ'דה ב'שלום לקבלת פני משיח בנצחון מלחמת ה' ...

חת"ת יום שני ​פרשת תולדות - ש'נת פ'לאות ב'כל פ'דה ב'שלום לקבלת פני משיח בנצחון מלחמת ה' ...

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
1 חודש
13 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
חת"ת יום שני ​פרשת תולדות - ש'נת פ'לאות ב'כל פ'דה ב'שלום
לקבלת פני משיח בנצחון מלחמת ה' בעמלק
לא לזריקות המוות
לא לשלטון עמלקי פאשיסטי
ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה
א-להים זה.
לערוץ ובחרת בחיים נאמנים לרבי: https://live.ahava528.com/channel/Ubahartabachaimח

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית