הרב דרור ישראל הכהן שליח הרבי עיהק צפת תובבאמתוך כינוס השלוחים - ארגון ובחרת בחיים נאמנים לרבי החל מיום ה' פרשת חיי שרה ה'יו ת'הא ש'נת פ'לאות ב'כלהוראה משיחת הרבי פרשת השבוע - חיי שרה - וישתחו לעם הארץ, על פי המפרשים לא ראוי לעשות כך,ללמוד הוראה מה לא לעשותלא להתרפס לאומות העולם.וחוקותיהם - General - 9631

הרב דרור ישראל הכהן - מתוך כינוס השלוחים ארגון ובחרת בחיים נאמנים לרבי

הרב דרור ישראל הכהן - מתוך כינוס השלוחים ארגון ובחרת בחיים נאמנים לרבי

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
1 חודש
37 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:

הרב דרור ישראל הכהן שליח הרבי עיה"ק צפת תובב"א

מתוך כינוס השלוחים - ארגון ובחרת בחיים נאמנים לרבי החל מיום ה' פרשת חיי שרה ה'יו ת'הא ש'נת פ'לאות ב'כל

הוראה משיחת הרבי פרשת השבוע - חיי שרה - וישתחו לעם הארץ, על פי המפרשים לא ראוי לעשות כך

,ללמוד הוראה מה לא לעשות
לא להתרפס לאומות העולם
.וחוקותיהם

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית