הרב דרור ישראל הכהן שליח הרבי עיהק צפת תובבאמתוך כינוס השלוחים - ארגון ובחרת בחיים נאמנים לרבי החל מיום ה' פרשת חיי שרה ה'יו ת'הא ש'נת פ'לאות ב'כלהוראה משיחת הרבי פרשת השבוע - חיי שרה - וישתחו לעם הארץ, על פי המפרשים לא ראוי לעשות כך,ללמוד הוראה מה לא לעשותלא להתרפס לאומות העולם .וחוקותיהםאסור להנהיג חוקי רשע - תו ירוק, מסכות... - General - 9630

הרב דרור ישראל הכהן - מתוך כינוס השלוחים ארגון ובחרת בחיים נאמנים לרבי on 30-Oct-21-21:39:21

הרב דרור ישראל הכהן - מתוך כינוס השלוחים ארגון ובחרת בחיים נאמנים לרבי on 30-Oct-21-21:39:21

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
1 חודש
36 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
הרב דרור ישראל הכהן שליח הרבי עיה"ק צפת תובב"א

מתוך כינוס השלוחים - ארגון ובחרת בחיים נאמנים לרבי החל מיום ה' פרשת חיי שרה ה'יו ת'הא ש'נת פ'לאות ב'כל

הוראה משיחת הרבי פרשת השבוע - חיי שרה - וישתחו לעם הארץ, על פי המפרשים לא ראוי לעשות כך

,ללמוד הוראה מה לא לעשות
לא להתרפס לאומות העולם
.וחוקותיהם

אסור להנהיג חוקי רשע - תו ירוק, מסכות...

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית