✍️ הרשמו לטלגרם ובחרת בחיים ✍️https://t.me/Ubahartabachaimחתת יום שלישי פרשת חיי שרה ש'נת פ'לאות ב'כל פ'דה ב'שלוםלקבלת פני משיח בנצחון מלחמת ה' בעמלקלא לזריקות המוותלא לשלטון עמלקי פאשיסטיויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנהא-להים זה - General - 9556

חת"ת יום שלישי פרשת ​חיי שרה ש'נת פ'לאות ב'כל פ'דה ב'שלום לקבלת פני משיח בנצחון מלחמת ה...

חת"ת יום שלישי פרשת ​חיי שרה ש'נת פ'לאות ב'כל פ'דה ב'שלום לקבלת פני משיח בנצחון מלחמת ה...

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
1 חודש
14 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
✍️ הרשמו לטלגרם ובחרת בחיים ✍️
https://t.me/Ubahartabachaim

חת"ת יום שלישי פרשת חיי שרה ש'נת פ'לאות ב'כל פ'דה ב'שלום
לקבלת פני משיח בנצחון מלחמת ה' בעמלק
לא לזריקות המוות
לא לשלטון עמלקי פאשיסטי
ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה
א-להים זה

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית