✍️ הרשמו לטלגרם ובחרת בחיים ✍️https://t.me/Ubahartabachaimהאדמו״ר מסאסוב על הזריקה:כמה רוצחים אומרים לכם עכשיו לקחת את הזריקה. איך נדע שהיא טובה? כשיגמרו הנפגעים?אני קורא לאנשים שישמרו על חייהם. שימרו על חייכם ואל תעשו זאת, כי יכולים לצאת מזה דברים מאוד מרים.היום לחיים של בני האדם אין כל ערך. פתאום עכשיו זריקה שיצאה מרוצחים גרמנים ורוצחים אמריקנים היא שתציל את העולם? יותר טוב שנתפלל לקדוש ברוך הוא שיצילנו. - General - 9510

האדמו״ר מסאסוב על הזריקה: כמה רוצחים אומרים לכם עכשיו לקחת את הזריקה. on 25-Oct-21-01:25:58

האדמו״ר מסאסוב על הזריקה: כמה רוצחים אומרים לכם עכשיו לקחת את הזריקה. on 25-Oct-21-01:25:58

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
1 חודש
65 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
✍️ הרשמו לטלגרם ובחרת בחיים ✍️

https://t.me/Ubahartabachaim

האדמו״ר מסאסוב על הזריקה:
כמה רוצחים אומרים לכם עכשיו לקחת את הזריקה. איך נדע שהיא טובה? כשיגמרו הנפגעים?
אני קורא לאנשים שישמרו על חייהם. שימרו על חייכם ואל תעשו זאת, כי יכולים לצאת מזה דברים מאוד מרים.
היום לחיים של בני האדם אין כל ערך. פתאום עכשיו זריקה שיצאה מרוצחים גרמנים ורוצחים אמריקנים היא שתציל את העולם? יותר טוב שנתפלל לקדוש ברוך הוא שיצילנו.

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית