מה הרבי מליובאוויטש סובר לגבי הציונים?האם אכן הרבי סובר שהציונים הם משתפי פעולה עם נאצים?גם כיום?תשובה: כן בהחלט.בן הכט כתב הספר המפורסם בשם כחש, בספר חושף שיתוף הפעולה בין הציונים והנאצים ימ''ש על רקע משפט קסטנר המפורסם.בכרך ז''כ באגרות קודש מכתב י' רס''ג בתאריך ז''כ מרחשוון ה'תשל''ב, מיועד למר ש.מ. תמיר (קצנלסון)הרבי פונה בתלונה אליו מדוע לא משמיע קולו ומחאתו על עניין עיוות חוק מיהו יהודי, בתחילה הרבי מודה להנ''ל על שליחת הספר כחש - ובוודאי מיותר להסביר לך שעדיין רב הצער והכאב שהרי תלמידיו של היטלר ממשיכים הרוע...ולפלא שלא מוחה בעניין מיהו יהודי...א. הרבי מסכים לספר כחש המאשים את הציונים בשיתוף פעולה עם הנאצים,ב. הרבי אומר מפורש שעדיין רב הצער והכאב שהרי הם עדיין ממשיכים זאת ולא כהטועים שהם נעלמו,ג. עיוות חוק מיהו יהודי אין שום תועלת מזה, זה רק עצת תלמידי היטלר ימ''ש (אולי כי רוצים לטשטש זהות העם הנבחר, ראיתי במקום אחר הרבי כותב: שאפילו הגויים בינם לבין עצמם קוראים לנו עם הנבחר, מה שהנאצים מנסים לטשטש ולמחוק - General - 9391Ubahartabachaim

מה הרבי מליובאוויטש סובר לגבי הציונים? האם אכן הרבי סובר שהציונים הם משתפי פעולה עם נאצים? גם כיום?

מה הרבי מליובאוויטש סובר לגבי הציונים? האם אכן הרבי סובר שהציונים הם משתפי פעולה עם נאצים? גם כיום?

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
1 חודש
62 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:

מה הרבי מליובאוויטש סובר לגבי הציונים?
האם אכן הרבי סובר שהציונים הם משתפי פעולה עם נאצים?
גם כיום?
תשובה: כן בהחלט.
בן הכט כתב הספר המפורסם בשם כחש, בספר חושף שיתוף הפעולה בין הציונים והנאצים ימ''ש על רקע משפט קסטנר המפורסם.
בכרך ז''כ באגרות קודש מכתב י' רס''ג בתאריך ז''כ מרחשוון ה'תשל''ב, מיועד למר ש.מ. תמיר (קצנלסון)
הרבי פונה בתלונה אליו מדוע לא משמיע קולו ומחאתו על עניין עיוות חוק מיהו יהודי, בתחילה הרבי מודה להנ''ל על שליחת הספר כחש - ובוודאי מיותר להסביר לך שעדיין רב הצער והכאב שהרי תלמידיו של היטלר ממשיכים הרוע...
ולפלא שלא מוחה בעניין מיהו יהודי...
א. הרבי מסכים לספר כחש המאשים את הציונים בשיתוף פעולה עם הנאצים,
ב. הרבי אומר מפורש שעדיין רב הצער והכאב שהרי הם עדיין ממשיכים זאת ולא כהטועים שהם נעלמו,
ג. עיוות חוק מיהו יהודי אין שום תועלת מזה, זה רק עצת תלמידי היטלר ימ''ש (אולי כי רוצים לטשטש זהות העם הנבחר, ראיתי במקום אחר הרבי כותב: שאפילו הגויים בינם לבין עצמם קוראים לנו עם הנבחר, מה שהנאצים מנסים לטשטש ולמחוק

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית