חתת יום שלישי פרשת לך-לך ש'נת פ'דה ב'שלום לקבלת פני משיחבנצחון מלחמת ה' בעמלקלא לזריקות המוותלא לשלטון עמלקי פאשיסטיויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה א-להים זהויסעו ויהי חתת א-להים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. - General - 9271

חתת יום שלישי פרשת לך-לך ש'נת פ'דה ב'שלום  לקבלת פני משיח בנצחון מלחמת ה' בעמלק

חת"ת יום שלישי פרשת לך-לך ש'נת פ'דה ב'שלום לקבלת פני משיח בנצחון מלחמת ה' בעמלק

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
1 שבוע
40 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:

חת"ת יום שלישי פרשת לך-לך ש'נת פ'דה ב'שלום
לקבלת פני משיח
בנצחון מלחמת ה' בעמלק
לא לזריקות המוות
לא לשלטון עמלקי פאשיסטי
ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה א-להים זה
ויסעו ויהי חתת א-להים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב.

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית