חתת יום חמישי פרשת נח ש'נת פ'דה ב'שלוםלנצחון מלחמת ה' בעמלקלא לזריקות הרעללא לשלטון עמלקי פאשיסטיויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה א-להים זהויסעו ויהי חתת א-להים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. - General - 9197

חת"ת יום חמישי פרשת נח ש'נת פ'דה ב'שלום לנצחון מלחמת ה' בעמלק on 07-Oct-21-10:05:45

חת"ת יום חמישי פרשת נח ש'נת פ'דה ב'שלום לנצחון מלחמת ה' בעמלק on 07-Oct-21-10:05:45

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
1 שבוע
39 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
חת"ת יום חמישי פרשת נח ש'נת פ'דה ב'שלום
לנצחון מלחמת ה' בעמלק
לא לזריקות הרעל
לא לשלטון עמלקי פאשיסטי
ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה א-להים זה
ויסעו ויהי חתת א-להים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב.

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית