חתת יום שלישי פרשת נח ש'נת פ'דה ב'שלוםלנצחון מלחמת ה' בעמלקלא לזריקות המוותלא לשלטון עמלקי פאשיסטיויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה א-להים זהויסעו ויהי חתת א-להים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. - General - 9182

חת"ת יום שלישי פרשת נח ש'נת פ'דה ב'שלום לנצחון מלחמת ה' בעמלק לא לזריקות הרעל לא לשלטון עמלק...

חת"ת יום שלישי פרשת נח ש'נת פ'דה ב'שלום לנצחון מלחמת ה' בעמלק לא לזריקות הרעל לא לשלטון עמלק...

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
2 שבועות
50 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
חת"ת יום שלישי פרשת נח ש'נת פ'דה ב'שלום
לנצחון מלחמת ה' בעמלק
לא לזריקות המוות
לא לשלטון עמלקי פאשיסטי
ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה א-להים זה
ויסעו ויהי חתת א-להים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב.

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית