חתת יום שלישי פרשת נח ש'נת פ'דה ב'שלוםלנצחון מלחמת ה' בעמלקויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה א-להים זהויסעו ויהי חתת א-להים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב - General - 9156

חת"ת יום שלישי פרשת נח ש'נת פ'דה ב'שלום לנצחון מלחמת ה' בעמלק on 05-Oct-21-09:03:58

חת"ת יום שלישי פרשת נח ש'נת פ'דה ב'שלום לנצחון מלחמת ה' בעמלק on 05-Oct-21-09:03:58

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
2 שבועות
27 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
חת"ת יום שלישי פרשת נח ש'נת פ'דה ב'שלום
לנצחון מלחמת ה' בעמלק
ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה א-להים זה
ויסעו ויהי חתת א-להים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית