חתת פרשת נח ש'נת פ'דה ב'שלוםלנצחון מלחמת ה' בעמלקויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה א-להים זהויסעו ויהי חתת א-להים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב - General - 9139

חת"ת פרשת נח ש'נת פ'דה ב'שלום לנצחון מלחמת ה' בעמלק on 04-Oct-21-09:47:37

חת"ת פרשת נח ש'נת פ'דה ב'שלום לנצחון מלחמת ה' בעמלק on 04-Oct-21-09:47:37

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
2 שבועות
53 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
חת"ת פרשת נח ש'נת פ'דה ב'שלום
לנצחון מלחמת ה' בעמלק
ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה א-להים זה
ויסעו ויהי חתת א-להים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית