התוועדות ליל שישי פרשת בראשית - השלמת שיעורי חתת, ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה א-להים זהויסעו ויהי חתת א-להים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב - General - 9045

התוועדות ליל שישי פרשת בראשית - השלמת שיעורי חת"ת on 30-Sep-21-23:37:37

התוועדות ליל שישי פרשת בראשית - השלמת שיעורי חת"ת on 30-Sep-21-23:37:37

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
2 שבועות
26 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
התוועדות ליל שישי פרשת בראשית - השלמת שיעורי חת"ת,
ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה א-להים זה
ויסעו ויהי חתת א-להים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית