תיאור רשמי של התכנית הוולונטרית מגן חינוך באתר משרד הבריאותhttps://www.gov.il/he/Departments/Guides/swab-pooling טופס הסכמה של הורים לביצוע בדיקות במסגרת התכנית מגן חינוךhttps://www.gov.il/BlobFolder/guide/swab-pooling/he/subjects_corona_magen-parents.pdf   - Corona News - 9012

הצינוק עם א.בלב ועוד ולנטינה נלין | התרגיל המסריח של מגן חינוך

הצינוק עם א.בלב ועו"ד ולנטינה נלין | התרגיל המסריח של מגן חינוך

WeAct.Live Photo
WeAct.Live
3 שבועות
500 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:

 

תיאור רשמי של התכנית הוולונטרית "מגן חינוך" באתר משרד הבריאות
 
טופס הסכמה של הורים לביצוע בדיקות במסגרת התכנית "מגן חינוך"

 

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית