להציל חיים, כשהשית שורף את קירות הגלות וצריכים להציל נפשות בני ישראל משריפה זו למען יזכו כולם לגאולה השלימה במהרה בימינו ממש (מתוך אגרת קודש שקיבל ארגון ובחרת בחיים), להציל מזריקות הרעלhttps://t.me/Ubahartabachaimלערוץ ובחרת בחיים ב live528https://live.ahava528.com/channel/Ubahartabachaim - General - 8995

הרהח יגאל פרנטה מספרד - במשדר לקראת ראש השנה - לא תעמוד על דם רעך

הרה"ח יגאל פרנטה מספרד - במשדר לקראת ראש השנה - לא תעמוד על דם רעך

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
2 שבועות
34 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:

להציל חיים, כשהשי"ת שורף את קירות הגלות וצריכים להציל נפשות בני ישראל משריפה זו למען יזכו כולם לגאולה השלימה במהרה בימינו ממש (מתוך אגרת קודש שקיבל ארגון ובחרת בחיים), להציל מזריקות הרעל

https://t.me/Ubahartabachaim

לערוץ ובחרת בחיים ב live528
https://live.ahava528.com/channel/Ubahartabachaim

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית