חתת - חומש תהלים תניא - ש'נת פ'דה ב'שלוםויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה א-להים זה! ויקרא שם המקום ההוא מחנייםויסעו ויהי חתת א-להים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב - General - 8988

חת"ת - חומש תהלים תניא ש'נת פ'דה ב'שלום on 29-Sep-21-10:38:36

חת"ת - חומש תהלים תניא ש'נת פ'דה ב'שלום on 29-Sep-21-10:38:36

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
3 שבועות
24 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
חת"ת - חומש תהלים
תניא - ש'נת פ'דה ב'שלום
ויעקב הלך לדרכו"
ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה א-להים זה! ויקרא
שם המקום ההוא
"מחניים
ויסעו ויהי חתת א-להים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית