חומש תהלים תניאחג הסוכות ה'תשפב פ'דה ב'שלום ב'ן פ'רצי פ'לאות בכלויסעו ויהי חתת א-להים על ההרים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב - General - 8932

חת"ת  - חומש תהלים תניא ש'נתפ'דה ב'שלום on 26-Sep-21-09:28:38

חת"ת - חומש תהלים תניא ש'נתפ'דה ב'שלום on 26-Sep-21-09:28:38

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
3 שבועות
23 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
חומש תהלים תניא
חג הסוכות ה'תשפ"ב
פ'דה ב'שלום ב'ן פ'רצי פ'לאות בכל
ויסעו ויהי חתת א-להים על ההרים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית