חומש תהלים תניאחג הסוכות ה'תשפבפ'דה ב'שלום ב'ן פ'רצי פ'לאות בכלויסעו ויהי חתת א-להים על ההרים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב - General - 8905

חתת  - חומש תהלים תניא שנת פ'דה ב'שלום

חת"ת - חומש תהלים תניא שנת פ'דה ב'שלום

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
3 שבועות
41 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:

חומש תהלים תניא
חג הסוכות ה'תשפ"ב
פ'דה ב'שלום ב'ן פ'רצי פ'לאות בכל
ויסעו ויהי חתת א-להים על ההרים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית