חתת - חומש תהלים תניאשנת פ'לאות ב'כל - פ'דה ב'שלוםויסעו ויהי חתת אלקים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. - General - 8839Ubahartabachaim

חת"ת - חומש, תהלים תניא on 20-Sep-21-10:46:50

חת"ת - חומש, תהלים תניא on 20-Sep-21-10:46:50

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
2 חודשים
36 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
חת"ת - חומש תהלים תניא
שנת פ'לאות ב'כל - פ'דה ב'שלום
ויסעו ויהי חתת אלקים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב.

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית