@Nistarot | רב הנסתר בטלגרם בסרטון זה התמקד פרופ' Peter A McCullough בנושאים הבאים:●  נתונים בנושא השפעת החיסונים באופן כללי ועל ילדים בפרט.● בטיחות החיסון.● האם יש שקיפות לציבור בנושא החיסונים ומה נעלם מעיני הציבור.● שחיתות ומחדלים.● האם קיים טיפול אחר. עשו מאמץ להעביר את הסרטון לכל רב ותלמיד חכם בישראל, הרבה מציבור יראי ה' לא מחוברים לאינטרנט, צריך ליידע אותם בנעשה - Corona News - 8749Page 3

עדות נאמנה 4: פרופ' פיטר מקולה קרדיולוג בעל שם עולמי משמיע חוות דעת רפואית בפני בית דין (רבני) בישראל בנו...

עדות נאמנה 4: פרופ' פיטר מקולה קרדיולוג בעל שם עולמי משמיע חוות דעת רפואית בפני בית דין (רבני) בישראל בנו...

WeAct.Live Photo
WeAct.Live
1 חודש
175 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:

 

@Nistarot | רב הנסתר בטלגרם

 

בסרטון זה התמקד פרופ' Peter A McCullough בנושאים הבאים:

●  נתונים בנושא השפעת ה"חיסונים" באופן כללי ועל ילדים בפרט.

● בטיחות ה"חיסון".

● האם יש שקיפות לציבור בנושא ה"חיסונים" ומה נעלם מעיני הציבור.

● שחיתות ומחדלים.

● האם קיים טיפול אחר.

 

עשו מאמץ להעביר את הסרטון לכל רב ותלמיד חכם בישראל, הרבה מציבור יראי ה' לא מחוברים לאינטרנט, צריך ליידע אותם בנעשה

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית