הינה ראש הממשלה רוצח לאור יום את היהודים, כמו אדולף היטלר, ואנשים מדברים על סרבני חיסונים...https://en.knowheretoknow.com/post/bennett-is-that-a-kippa-on-your-head - Corona News - 8693DustInTheWind

ראש הממשלה רוצח היהודים

ראש הממשלה רוצח היהודים

shian Photo
shian
1 חודש
159 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:

הינה ראש הממשלה רוצח לאור יום את היהודים, כמו אדולף היטלר, ואנשים מדברים על סרבני חיסונים...

https://en.knowheretoknow.com/post/bennett-is-that-a-kippa-on-your-head

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית