Corona News - 7674WeActLive

ההורים נעצרו מאחר והפרו בידוד והילדים שהופרדו מהוריהם נשארו לבד ומבוהלים. הדיקטטורה שלחה עובדת סוציאל...

ההורים נעצרו מאחר והפרו בידוד והילדים שהופרדו מהוריהם נשארו לבד ומבוהלים. הדיקטטורה שלחה עובדת סוציאל...

WeAct.Live Photo
WeAct.Live
4 חודשים
126 צפיות
0 1
קטגוריה:
תיאור:הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית