קישורים שהוצגו בשידור: https://leohohmann.com/2021/06/21/behind-the-vaccine-veil-doctor-cites-whistleblowers-inside-cdc-who-claim-injections-have-already-killed-50000-americans/https://vaccineimpact.com/2021/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/  - General - 7624WeActLive

ארץ חדשה עם הוד קרובי | האם אפשר לסכם כבר את תוצאות הניסוי

ארץ חדשה עם הוד קרובי | האם אפשר לסכם כבר את תוצאות "הניסוי"

WeAct.Live Photo
WeAct.Live
4 חודשים
217 צפיות
0 1

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית