📌 להורדת החוברת עם סיקור ותמונות מטלטלות כל מי שיש בקרבו לב יהודי: השתלשלות הענינים על משמר כבוד שוכני עפר מצוקי ארץ מתקופת בית שני | חלחלה ורעדה: חלק מהעצמות נלקחות למעבדה אנתרופולוגית| מלחמת קודש מול מלחמת שטנהhttps://drive.google.com/file/d/1eatdDABEi84l6AKBSHduV4CQxGdX_bdM/view?usp=sharing - Zionism - 7597AdiShemBaduy

על החיים ועל המוות - חלק מהעצמות נלקחות למעבדה אנתרופולוגית

על החיים ועל המוות - חלק מהעצמות נלקחות למעבדה אנתרופולוגית

1 שבוע
34 צפיות
0 2
קטגוריה:
תיאור:

📌 להורדת החוברת עם סיקור ותמונות מטלטלות כל מי שיש בקרבו לב יהודי: השתלשלות הענינים על משמר כבוד שוכני עפר מצוקי ארץ מתקופת בית שני | חלחלה ורעדה: חלק מהעצמות נלקחות ל"מעבדה אנתרופולוגית"| מלחמת קודש מול מלחמת שטנה
https://drive.google.com/file/d/1eatdDABEi84l6AKBSHduV4CQxGdX_bdM/view?usp=sharing

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית