נכון להיום ניתן לדרוש הצגת התו הירוק או בדיקה שלילית כחלופה אך ורק (‼) ב-5 המצבים הבאים:1) אולם שמחות (בתפוסה של מעל 100 איש),2) דיסקוטק או מועדון (בתפוסה של מעל 100 איש),3) כנס שבו מגישים אוכל ((בתפוסה של מעל 100 איש ואם הכנס מתקיים ללא COFFEE BREAK, אז לא),4) מחנה קיץ לילדים עם לינה (שימו לב, אין שום דרישה לבדיקות בקייטנות קיץ עירוניות),5) עובד מדינה (!) אם העובד מועסק בעבודה בסיכון מוגבר או עבודה בעלת מאפיינים מגבירי סיכון.אסמכתאות:👈 לגבי המצבים 1 עד 3 - תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי), התשפא-2021https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/kor75 שימו לב!הדרישה להציג תו ירוק או בדיקה שלילית כתנאי לכניסה למקום חלה גם אם חלק מהפעילות או האירוע מתקיים בשטח פתוח. היא לא חלה אם כל (!) האירוע מתקיים בשטח פתוח (סעיף 2(ב)).הדרישה אינה חלה על מפעיל המקום או מי מטעמו , ובכלל זהעובדי המקום (סעיף 4 (ב).👈 לגבי המצב 4 -תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התשפא-2021https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/kor74 👈 לגבי המצב 5 - כללי שירות המדינה (מינויים) (מסירת ידיעות ותעודות רפואיות במצב חירום נגיף הקורונה), התשפא-2021, סעיף 5 (1) https://www.gov.il/.../Subscription-regulations... דף פייסבוק: https://www.facebook.com/valentina.nelin.9/החלטה מספר 13 של הממשלה מיום 20.6.2021דף פייסבוק:https://www.facebook.com/valentina.nelin.9החלטה מספר 13 של הממשלה מיום 20.6.2021 - Corona News - 7569

סמכויות מיוחדות וחזרת התו הירוק | עוד ולנטינה נלין

סמכויות מיוחדות וחזרת "התו הירוק" | עו"ד ולנטינה נלין

WeAct.Live Photo
WeAct.Live
1 שבוע
487 צפיות
0 1
קטגוריה:
תיאור:
נכון להיום ניתן לדרוש הצגת "התו הירוק" או בדיקה שלילית כחלופה אך ורק (‼) ב-5 המצבים הבאים:
1) אולם שמחות (בתפוסה של מעל 100 איש),
2) דיסקוטק או מועדון (בתפוסה של מעל 100 איש),
3) כנס שבו מגישים אוכל ((בתפוסה של מעל 100 איש ואם הכנס מתקיים ללא COFFEE BREAK, אז לא),
4) מחנה קיץ לילדים עם לינה (שימו לב, אין שום דרישה לבדיקות בקייטנות קיץ עירוניות),
5) עובד מדינה (!) אם העובד מועסק בעבודה בסיכון מוגבר או עבודה בעלת מאפיינים מגבירי סיכון.
אסמכתאות:
👈 לגבי המצבים 1 עד 3 - תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי), התשפ"א-2021
שימו לב!
הדרישה להציג "תו ירוק" או בדיקה שלילית כתנאי לכניסה למקום חלה גם אם חלק מהפעילות או האירוע מתקיים בשטח פתוח. היא לא חלה אם כל (!) האירוע מתקיים בשטח פתוח (סעיף 2(ב)).
הדרישה אינה חלה על מפעיל המקום או מי מטעמו , ובכלל זה
עובדי המקום (סעיף 4 (ב).
👈 לגבי המצב 4 -
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התשפ"א-2021
👈 לגבי המצב 5 - כללי שירות המדינה (מינויים) (מסירת ידיעות ותעודות רפואיות במצב חירום נגיף הקורונה), התשפ"א-2021, סעיף 5 (1) https://www.gov.il/.../Subscription-regulations...
 
החלטה מספר 13 של הממשלה מיום 20.6.2021
דף פייסבוק:
החלטה מספר 13 של הממשלה מיום 20.6.2021

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית