הבנקאי משדר את דעותיו בימי עלית לשלוט בחיים של כולם. חובה לצפות לכל מי שכועס על המצב הכספי הנוכחי! זה מה שקורה באמת! ביצוע מאת מייק דביוטנכתב, ביים והפיק: קרייג-ג'יימס מונקור הבנקאי שלום, שמי מונטג וויליאם השלישיומה שאגיד לך אולי נשמע אבסורדיאבל כמה שפחות מאמינים זה יותר טוב בשביליאתה רואה שאני בתחום הבנקאות והתעשייה הגדולה במשך שנים רבות אנו שולטים בחייכםבזמן שכולכם פשוט נאבקים וסובלים מריבותיצרנו את הדברים שאתה לא באמת צריךמכוניות הספורט שלך ואופנות וטלוויזיות פלזמה אני זוכר את זה בבירור איך כל זה התחיל סודות משפחתיים מאב לבןידע תורשתי שנותן לי את היתרוןבזמן שאתה איכרים אנשים שוכבים וישנים בלילה במיטות שלך אנו שולטים בכסף ששולט בחייכםבזמן שאתה סוגד לאלילים כוזבים ולא חושב פעמייםשל מכירת נשמותיכם למקום בשמשהדברים האלה שלא יהיו חשובים מתי הזמן שלך יסתיים אבל כל עוד הם שם כדי לשלוט בהמוניםאני פשוט נשען לאחור ושוקל את הנכסים שליבטוח בידיעה שיש לי הכלבזמן שאנשים רגילים מאבדים את מקום עבודתך אתה רואה שאני פשוט מחזיק אותך בבוז מוחלטאבל החיוך על הפנים שלי טוב זה גורם לי פטורכי יש לי את הנשק של הטלוויזיה העולמיתמה שנותן לנו חיבור ומזמין אמפתיה היית באמת מאמין שאנחנו מחפשים אותךואילו אנחנו הבנקאים והמתווכים הם רק מעטיםאבל אם היית רואה את זה אז היית לוקח בחזרה את הכוחמכאן איומים יומיומיים כדי לגרום לכולכם להתפגר הפאניקות קורסות את המלחמות ואת המחלהשמונעים ממך למצוא את השלמות הרוחנית שלךאנחנו מתקנים את המשחק ואנחנו קונים את שני הצדדיםכדי להשאיר אתכם משועבדים בחייכם העלובים אז צאו לעבוד כששעון גופכם נמוגוכשכל זה יותר מכמה שנים מהקבראתה תסתכל אחורה על כל זה ורק אז תראהשהחיים שלך לא היו כלום, פנטזיה בלבד יש מעט מאוד דברים שאנחנו לא שולטים בהם כעתלהיות עורכי דין וכוח משטרה תמיד היה מטרהמבצע את הצעתנו בזמן שאתה צועד ברחובאבל הם לעולם לא מבינים שהם רק כבשים שכן כוח אמיתי שוכן בידי מעטיםהצבעת למפלגות מה עוד תוכל לעשות אבל מה שאתה לא יודע הוא שהם אותו דברגורדון הזקן עבר את דייוויד הישן והטוב ותעקוב אחר המנהיג שהועמד שם על ידךאבל הדם שלך הוא אדום בעוד הדם שלנו כחולאבל אתה פשוט לא רואה את כל החלק במשחקהסחת דעת נוספת כמו כסף ותהילה  התכונן למלחמות בשם החופשייםחיסונים למחלה שלעולם לא יהיוהתקיפה במוחם של ילדיכםועולם מיקרו צ'יפי, לא תילחם דיכוי מידע ישמור על עקבותיךאוכלוסיית איכרים תמיד הייתה המטרה שלנואך האאוגניקה לא הייתה מה שקיווינו שתהיהאה כן אנחנו מימנו את הנאצים! אבל כל עוד גם בבעלותנו כל התקשורתמה שקורה באמת לא נוגע לךאז פשוט המשך לצפות בטלוויזיית הפלזמה שלךוהעולם ינוהל על ידי אלה שאינך יכול לראות נכתב על ידי קרייג-ג'יימס מונקור16/10/2009 מקורhttps://www.youtube.com/watch?v=peX4dBEF0Vg&ab_channel=RelentlessFilmCollective  The Banker Aires His Views On The Right Of The Elite To Control Everyones Lives. A Must Watch For Anyone Who Is Angry About The Current Finanacial Situation! This Is Whats Really Going On! Performed By Mike Daviot Written,Directed and Produced By: Craig-James Moncur The Banker Hello, my name is Montague William 3rd And what I will tell you may well sound absurd But the less who believe it the better for me For you see I'm in Banking and big industry For many a year we have controlled your lives While you all just struggle and suffer in strife We created the things that you don't really need Your sports cars and Fashions and Plasma TV's I remember it clearly how all this begun Family secrets from Father to Son Inherited knowledge that gives me the edge While you peasants, people lie sleeping at night in your beds We control the money that controls your lives Whilst you worship false idols and wouldn't think twice Of selling your souls for a place in the sun These things that won't matter when your time is done But as long as they're there to control the masses I just sit back and consider my assets Safe in the knowledge that I have it all While you common people are losing your jobs You see I just hold you in utter contempt But the smile on my face well it makes me exempt For I have the weapon of global TV Which gives us connection and invites empathy You would really believe that we look out for you While we Bankers and Brokers are only a few But if you saw that then you'd take back the power Hence daily terrors to make you all cower The Panics the crashes the wars and the illness That keep you from finding your Spiritual Wholeness We rig the game and we buy out both sides To keep you enslaved in your pitiful lives So go out and work as your body clock fades And when it's all over a few years from the grave You'll look back on all this and just then you'll see That your life was nothing, a mere fantasy There are very few things that we don't now control To have Lawyers and Police Force was always a goal Doing our bidding as you march on the street But they never realise they're only just sheep For real power resides in the hands of a few You voted for parties what more could you do But what you don't know is they're one and the same Old Gordon has passed good old David the reigns And you'll follow the leader who was put there by you But your blood it runs red while our blood runs blue But you simply don't see its all part of the game Another distraction like money and fame Get ready for wars in the name of the free Vaccinations for illness that will never be The assault on your children's impressionable minds And a micro chipped world, you'll put up no fight Information suppression will keep you in toe Depopulation of peasants was always our goal But eugenics was not what we hoped it would be Oh yes it was us that funded Nazis! But as long as we own all the media too What's really happening does not concern you So just go on watching your plasma TV And the world will be run by the ones you can't see Written By Craig-James Moncur 16/10/2009 the banker The Banker Bank Bailout TARP Federal Reserve Tim Geithner Timothy Geithner Ben Bernanke the federal reserve hank paulson nancy pelosi david rockerfellar david icke alex jones the banker, The banker,freemasonary,the freemasons,bohemian grove,the trilateral commision,bohemian grove,george bush,george w bush,george hw bush,illuminati,the speculative society,nanacy pelosi,the tea party,ron paul,rand paul,gerald celente,investments,lloyds,fannie may,haarp,golman sachs,wall st,bailout,fred goodwin,the illuminati,ufos,pyrmid,the great architecht,reptilians,conspiracy,9/11,7/7,loose change,inside job,dr alan watt,banking,bailouts,rbs,the knights templar,the goldsmiths tale,jekyl island,the bilderberg group,rupert murdoch,hidden hand,nwo,new world order,barak obama,barry soetero,rothschild,false flag,propaganda,israel - World Conspirecy - 7335

The Banker

The Banker

WeAct.Live Photo
WeAct.Live
3 שבועות
130 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
הבנקאי משדר את דעותיו בימי עלית לשלוט בחיים של כולם. חובה לצפות לכל מי שכועס על המצב הכספי הנוכחי!
זה מה שקורה באמת!
 
ביצוע מאת מייק דביוט
נכתב, ביים והפיק: קרייג-ג'יימס מונקור
 
הבנקאי
 
שלום, שמי מונטג וויליאם השלישי
ומה שאגיד לך אולי נשמע אבסורדי
אבל כמה שפחות מאמינים זה יותר טוב בשבילי
אתה רואה שאני בתחום הבנקאות והתעשייה הגדולה
 
במשך שנים רבות אנו שולטים בחייכם
בזמן שכולכם פשוט נאבקים וסובלים מריבות
יצרנו את הדברים שאתה לא באמת צריך
מכוניות הספורט שלך ואופנות וטלוויזיות פלזמה
 
אני זוכר את זה בבירור איך כל זה התחיל
סודות משפחתיים מאב לבן
ידע תורשתי שנותן לי את היתרון
בזמן שאתה איכרים אנשים שוכבים וישנים בלילה במיטות שלך
 
אנו שולטים בכסף ששולט בחייכם
בזמן שאתה סוגד לאלילים כוזבים ולא חושב פעמיים
של מכירת נשמותיכם למקום בשמש
הדברים האלה שלא יהיו חשובים מתי הזמן שלך יסתיים
 
אבל כל עוד הם שם כדי לשלוט בהמונים
אני פשוט נשען לאחור ושוקל את הנכסים שלי
בטוח בידיעה שיש לי הכל
בזמן שאנשים רגילים מאבדים את מקום עבודתך
 
אתה רואה שאני פשוט מחזיק אותך בבוז מוחלט
אבל החיוך על הפנים שלי טוב זה גורם לי פטור
כי יש לי את הנשק של הטלוויזיה העולמית
מה שנותן לנו חיבור ומזמין אמפתיה
 
היית באמת מאמין שאנחנו מחפשים אותך
ואילו אנחנו הבנקאים והמתווכים הם רק מעטים
אבל אם היית רואה את זה אז היית לוקח בחזרה את הכוח
מכאן איומים יומיומיים כדי לגרום לכולכם להתפגר
 
הפאניקות קורסות את המלחמות ואת המחלה
שמונעים ממך למצוא את השלמות הרוחנית שלך
אנחנו מתקנים את המשחק ואנחנו קונים את שני הצדדים
כדי להשאיר אתכם משועבדים בחייכם העלובים
 
אז צאו לעבוד כששעון גופכם נמוג
וכשכל זה יותר מכמה שנים מהקבר
אתה תסתכל אחורה על כל זה ורק אז תראה
שהחיים שלך לא היו כלום, פנטזיה בלבד
 
יש מעט מאוד דברים שאנחנו לא שולטים בהם כעת
להיות עורכי דין וכוח משטרה תמיד היה מטרה
מבצע את הצעתנו בזמן שאתה צועד ברחוב
אבל הם לעולם לא מבינים שהם רק כבשים
 
שכן כוח אמיתי שוכן בידי מעטים
הצבעת למפלגות מה עוד תוכל לעשות
אבל מה שאתה לא יודע הוא שהם אותו דבר
גורדון הזקן עבר את דייוויד הישן והטוב
 
ותעקוב אחר המנהיג שהועמד שם על ידך
אבל הדם שלך הוא אדום בעוד הדם שלנו כחול
אבל אתה פשוט לא רואה את כל החלק במשחק
הסחת דעת נוספת כמו כסף ותהילה
 
התכונן למלחמות בשם החופשיים
חיסונים למחלה שלעולם לא יהיו
התקיפה במוחם של ילדיכם
ועולם מיקרו צ'יפי, לא תילחם
 
דיכוי מידע ישמור על עקבותיך
אוכלוסיית איכרים תמיד הייתה המטרה שלנו
אך האאוגניקה לא הייתה מה שקיווינו שתהיה
אה כן אנחנו מימנו את הנאצים!
 
אבל כל עוד גם בבעלותנו כל התקשורת
מה שקורה באמת לא נוגע לך
אז פשוט המשך לצפות בטלוויזיית הפלזמה שלך
והעולם ינוהל על ידי אלה שאינך יכול לראות
 
נכתב על ידי קרייג-ג'יימס מונקור
16/10/2009
 
מקור

The Banker Aires His Views On The Right Of The Elite To Control Everyones Lives. A Must Watch For Anyone Who Is Angry About The Current Finanacial Situation! This Is Whats Really Going On! Performed By Mike Daviot Written,Directed and Produced By: Craig-James Moncur The Banker Hello, my name is Montague William 3rd And what I will tell you may well sound absurd But the less who believe it the better for me For you see I'm in Banking and big industry For many a year we have controlled your lives While you all just struggle and suffer in strife We created the things that you don't really need Your sports cars and Fashions and Plasma TV's I remember it clearly how all this begun Family secrets from Father to Son Inherited knowledge that gives me the edge While you peasants, people lie sleeping at night in your beds We control the money that controls your lives Whilst you worship false idols and wouldn't think twice Of selling your souls for a place in the sun These things that won't matter when your time is done But as long as they're there to control the masses I just sit back and consider my assets Safe in the knowledge that I have it all While you common people are losing your jobs You see I just hold you in utter contempt But the smile on my face well it makes me exempt For I have the weapon of global TV Which gives us connection and invites empathy You would really believe that we look out for you While we Bankers and Brokers are only a few But if you saw that then you'd take back the power Hence daily terrors to make you all cower The Panics the crashes the wars and the illness That keep you from finding your Spiritual Wholeness We rig the game and we buy out both sides To keep you enslaved in your pitiful lives So go out and work as your body clock fades And when it's all over a few years from the grave You'll look back on all this and just then you'll see That your life was nothing, a mere fantasy There are very few things that we don't now control To have Lawyers and Police Force was always a goal Doing our bidding as you march on the street But they never realise they're only just sheep For real power resides in the hands of a few You voted for parties what more could you do But what you don't know is they're one and the same Old Gordon has passed good old David the reigns And you'll follow the leader who was put there by you But your blood it runs red while our blood runs blue But you simply don't see its all part of the game Another distraction like money and fame Get ready for wars in the name of the free Vaccinations for illness that will never be The assault on your children's impressionable minds And a micro chipped world, you'll put up no fight Information suppression will keep you in toe Depopulation of peasants was always our goal But eugenics was not what we hoped it would be Oh yes it was us that funded Nazis! But as long as we own all the media too What's really happening does not concern you So just go on watching your plasma TV And the world will be run by the ones you can't see Written By Craig-James Moncur 16/10/2009 "the banker" "The Banker" "Bank Bailout" TARP "Federal Reserve" "Tim Geithner" "Timothy Geithner" "Ben Bernanke" "the federal reserve" "hank paulson" "nancy pelosi" "david rockerfellar" "david icke" "alex jones" the banker, The banker,freemasonary,the freemasons,bohemian grove,the trilateral commision,bohemian grove,george bush,george w bush,george hw bush,illuminati,the speculative society,nanacy pelosi,the tea party,ron paul,rand paul,gerald celente,investments,lloyds,fannie may,haarp,golman sachs,wall st,bailout,fred goodwin,the illuminati,ufos,pyrmid,the great architecht,reptilians,conspiracy,9/11,7/7,loose change,inside job,dr alan watt,banking,bailouts,rbs,the knights templar,the goldsmiths tale,jekyl island,the bilderberg group,rupert murdoch,hidden hand,nwo,new world order,barak obama,barry soetero,rothschild,false flag,propaganda,israel

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית