השיחה המלאה 26 דקות בלינק הזהhttps://video.wixstatic.com/video/e67f18_f29aeb3602184f77a8d9163014509b19/360p/mp4/file.mp4ההסבר על שאר התכנים שבשיחה כאןhttps://www.shma.live/post/%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-dna-%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9Dמי הם הערב רבמהי העבודה הזרה של ימינוועוד הרבה תכנים שאי אפשר להעלות כאן - General - 7185

הרב דניאל עשור מתארח בכפר הגאולה בחוהמ פסח שיחה חשובה מאוד

הרב דניאל עשור מתארח בכפר הגאולה בחוה"מ פסח שיחה חשובה מאוד

RavDanielAsore Photo
RavDanielAsore
4 שבועות
6 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
השיחה המלאה 26 דקות בלינק הזה

https://video.wixstatic.com/video/e67f18_f29aeb3602184f77a8d9163014509b19/360p/mp4/file.mp4

ההסבר על שאר התכנים שבשיחה כאן

https://www.shma.live/post/%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-dna-%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D

מי הם הערב רב
מהי העבודה הזרה של ימינו
ועוד הרבה תכנים שאי אפשר להעלות כאן

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית