המסמך להורדה כאן http://www.safabrura.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2585408חוקר ורופא יעקב וישנבסקי מלייקווד מדען ממונה מטעם חברת תרופות בארהב לבדיקת עמידת החיסונים לתקנות ה FDAבמכתב לרבני ומנהיגי ישראל על ההשלכות הנוראיות של החיסונים, ותהיות על החומרים שהוכנסו בחיסוניםהיו בטוחים שכל המידע במכתב זה מבוסס על עובדות ונתונים מדעיים ולא על מערכת אמונות. המקורות ואת הבסיס להצהרות במכתב זה. עלינו להתחיל לבחון את העובדות . איננו יכולים לאפשר להיסטריה ,הפחד והפניות להאמין בחיסוניםשל מי שמרוויחים מחברת התרופות הגדולות לערער את ערכינו הדתיים. חברות התרופות אחראיות לבעלי המניות שלהן על רווחיות בשורההתחתונה ולא כלפי הצרכנים ליתרונות בטיחות ובריאות. בואו נשתמש בכלל עקוב אחר הכסף כדי להתחקות אחר מקור תעמולת החיסון . המסמך להורדה כאן http://www.safabrura.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2585408הערוץ הוקם בשנת 2013 ובשנת 2020 אחרי פרוץ מגפת הקורונה התחיל הרב במסע של הפצת האמת לעם והועלו עוד המון סרטוני ערך כדי להוציא את האמת לאור.________________________________________________________ - General - 7179

המסמך של המדען החוקר והרופא יעקב וישנבסקי - ראו הוזהרתם! (עברית)

המסמך של המדען החוקר והרופא יעקב וישנבסקי - ראו הוזהרתם! (עברית)

RavDanielAsore Photo
RavDanielAsore
4 שבועות
12 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
המסמך להורדה כאן http://www.safabrura.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2585408

חוקר ורופא יעקב וישנבסקי מלייקווד מדען ממונה מטעם חברת תרופות בארה"ב לבדיקת עמידת החיסונים לתקנות ה FDA
במכתב לרבני ומנהיגי ישראל על ההשלכות הנוראיות של החיסונים, ותהיות על החומרים שהוכנסו בחיסונים

היו בטוחים שכל המידע במכתב זה מבוסס על עובדות ונתונים מדעיים ולא על "מערכת אמונות".
המקורות ואת הבסיס להצהרות במכתב זה. עלינו להתחיל לבחון את העובדות . איננו יכולים לאפשר להיסטריה ,הפחד והפניות להאמין בחיסונים
של מי שמרוויחים מחברת התרופות הגדולות לערער את ערכינו הדתיים. חברות התרופות אחראיות לבעלי המניות שלהן על רווחיות בשורה
התחתונה ולא כלפי הצרכנים ליתרונות בטיחות ובריאות. בואו נשתמש בכלל "עקוב אחר הכסף" כדי להתחקות אחר מקור תעמולת החיסון .

המסמך להורדה כאן http://www.safabrura.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2585408

הערוץ הוקם בשנת 2013 ובשנת 2020 אחרי פרוץ מגפת הקורונה התחיל הרב במסע של הפצת האמת לעם והועלו עוד המון סרטוני ערך כדי להוציא את האמת לאור.
________________________________________________________

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית