Flat Earth - 7095flat-earth

אנציקלופדיה ישנה משנת 1958 | יש רקיע מעלינו

אנציקלופדיה ישנה משנת 1958 | יש רקיע מעלינו

WeAct.Live Photo
WeAct.Live
3 חודשים
211 צפיות
0 4
קטגוריה:
תיאור:

לפני שנת 1958 עוד לא היתה האמנה האנטארקטית שבה הוחלט להסתיר מהאנושות את צורת העולם האמיתית ולתת לנאס״ה את המושכות על עיצוב התודעה בנושא הזה.אנציקלופדיה ישנה משנת 1958 שנכתבה ופורסמה לפני תחילת שינוי התודעה המאסיבי, אומרת במפורש: יש רקיע בגובה 4 קילומטר מעל קו 80 מעלות דרום.זה אומר שככל שמתקרבים לקצוות מעגל העולם, הרקיע ממוקם נמוך יותר .nזה מעיד על כך שהעולם הוא מערכת מישורית סגורה ותחומה מתחת לרקיע פיזי שמרגלותיו נמצאות במעמקי אנארקטיקה ובחלקים ה״דרומיים״ והחיצוניים ביותר של חוג העולם.

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית