מה היה הסוד שידע נבוכדנצר? כיצד בנה את פסלו? מה אומר הזוהר על ספר דניאל? כיצד זה קשור למאבק בנחש הקדמוני? מהיכן נבראו נשמות ישראל? מהיכן נשמות הערב רב? כיצד קשורות נשמות הערב רב לנבוכדנצר ולסדר העולמי החדש? כיצד עבדו העכום את המזלות וכיצד הם עושים זאת היום? מה אנחנו למדים על המאבק הקדום ועל ההשלכות שלו על ימינו? הרצאה מרתקת של הרב עשור - General - 7081

הערבוב של הטוב והרע - מהיכן מגיעות נשמות ישראל? והערב רב? ואיך זה קשור לימינו ולסדר עולמי חדש?

הערבוב של הטוב והרע - מהיכן מגיעות נשמות ישראל? והערב רב? ואיך זה קשור לימינו ולסדר עולמי חדש?

RavDanielAsore Photo
RavDanielAsore
3 שבועות
9 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
מה היה הסוד שידע נבוכדנצר? כיצד בנה את פסלו? מה אומר הזוהר על ספר דניאל? כיצד זה קשור למאבק בנחש הקדמוני? מהיכן נבראו נשמות ישראל? מהיכן נשמות הערב רב? כיצד קשורות נשמות הערב רב לנבוכדנצר ולסדר העולמי החדש? כיצד עבדו העכום את המזלות וכיצד הם עושים זאת היום? מה אנחנו למדים על המאבק הקדום ועל ההשלכות שלו על ימינו? הרצאה מרתקת של הרב עשור

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית