אם אדם רוצה לזכות לעשות ניסים ונפלאות הוא צריך להילחם בנצרות!...שכל העולם ידע שנצרות זה שקר, זה בלוף זה תועבה, זה מגעיל. זה כמה שאדם יותר מתפלל על זה או עושה פעולות רוחניות לדבר הזה, זה הנותן את הכוח לניסים ונפלאות...כל פעם שאדם מתפלל בשמונה עשרה 'למינים ולמלשינים יכוון שתתבטל הדת של הנצרות מן העולם...כדי לסלק את הקליפה שמפריעה למופתים צריך להילחם בנצרות...האפיפיור הגיש התפטרות. אני אומר לכם מתוך ידיעה – הוא הפסיק להאמין בנצרות...כמובן שהוא היה מוגבל. מה לומר ברבים שלא יהרגו אותו כשהם פרסמו את זה כשהוא התפטר...כשהוא אמר את זה בנאום לפני אלפים ורבבות באיזה תאריך הוא בחר? יד באדר! פורים! ומה הוא אמר? הוא מתפטר כי הוא הולך לעשות דברים יותר טובים! ודי למבין - General - 7048RavDanielAsore

הרב יעקב עדס מגלה סוד שקיבל מהרב כדורי - הרוצה לעשות ניסים ונפלאות שילחם בנצרות

הרב יעקב עדס מגלה סוד שקיבל מהרב כדורי - הרוצה לעשות ניסים ונפלאות שילחם בנצרות

RavDanielAsore Photo
RavDanielAsore
3 חודשים
26 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
אם אדם רוצה לזכות לעשות ניסים ונפלאות הוא צריך להילחם בנצרות!...שכל העולם ידע שנצרות זה שקר, זה בלוף זה תועבה, זה מגעיל. זה כמה שאדם יותר מתפלל על זה או עושה פעולות רוחניות לדבר הזה, זה הנותן את הכוח לניסים ונפלאות...כל פעם שאדם מתפלל בשמונה עשרה 'למינים ולמלשינים יכוון שתתבטל הדת של הנצרות מן העולם...כדי לסלק את הקליפה שמפריעה למופתים צריך להילחם בנצרות...האפיפיור הגיש התפטרות. אני אומר לכם מתוך ידיעה – הוא הפסיק להאמין בנצרות...כמובן שהוא היה מוגבל. מה לומר ברבים שלא יהרגו אותו כשהם פרסמו את זה כשהוא התפטר...
כשהוא אמר את זה בנאום לפני אלפים ורבבות באיזה תאריך הוא בחר? יד באדר! פורים! ומה הוא אמר? הוא מתפטר כי הוא הולך לעשות דברים יותר טובים! ודי למבין

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית