Health and Fitness - 6819health-and-fitness · _5fd39eb615309

/ forks over knives הסרט מזלגות במקום סכינים

/ forks over knives" הסרט "מזלגות במקום סכינים

channelArt.jpg Photo
channelArt.jpg
3 חודשים
108 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
הסרט "מזלגות במקום סכינים / forks over knives" שתורגם כעת לעברית בוחן את הטענה הבסיסית שרוב, אם לא כל המחלות הניווניות שמשפיעות עלינו יכולות להיות נשלטות, ואפילו יכולות להירפא בכך שנחליף את התזונה המבוססת ממזונות מהחי ובמזונות מתועשים ומעובדים.

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית