Science and Scientism - 6816science-and-scientism · YuliEderTransformation

מים

מים

7 months
90 Views
0 1
Category:
Description:

סרט תעודי על סגולות המים.
מים נדלקים באש במצב מסויים. הם משפיעים על אופן צמיחת הצמחים, בהתאם לזכרון האנרגטי שלהם,
הם מושפעים לא רק באופן פיזי, הם מושפעים ומשפיעים הרבה יותר מתדרים - מילה, צליל וכוונה.
זהו סרטי תעודי, בו מרואיינים חוקרים ומדעניים מכל מיני מקומות בעולם,
מביאים עדויות מחקר שלהם

בסרט נתקלתי לפני יותר מעשור.
דאגתי לתרגם אותו, וארגנתי מפגשים בהם הקרנתי אותו.

Comments:

Comment
Up Next Autoplay