סרט תעודי על סגולות המים.מים נדלקים באש במצב מסויים. הם משפיעים על אופן צמיחת הצמחים, בהתאם לזכרון האנרגטי שלהם,הם מושפעים לא רק באופן פיזי, הם מושפעים ומשפיעים הרבה יותר מתדרים - מילה, צליל וכוונה.זהו סרטי תעודי, בו מרואיינים חוקרים ומדעניים מכל מיני מקומות בעולם,מביאים עדויות מחקר שלהםבסרט נתקלתי לפני יותר מעשור.דאגתי לתרגם אותו, וארגנתי מפגשים בהם הקרנתי אותו. - Science and Scientism - 6816

מים

מים

Yuli Eder Photo
Yuli Eder
5 חודשים
76 צפיות
0 1
קטגוריה:
תיאור:

סרט תעודי על סגולות המים.
מים נדלקים באש במצב מסויים. הם משפיעים על אופן צמיחת הצמחים, בהתאם לזכרון האנרגטי שלהם,
הם מושפעים לא רק באופן פיזי, הם מושפעים ומשפיעים הרבה יותר מתדרים - מילה, צליל וכוונה.
זהו סרטי תעודי, בו מרואיינים חוקרים ומדעניים מכל מיני מקומות בעולם,
מביאים עדויות מחקר שלהם

בסרט נתקלתי לפני יותר מעשור.
דאגתי לתרגם אותו, וארגנתי מפגשים בהם הקרנתי אותו.

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית