הרב עשור מתאר את סיפורו של רשבי ומסביר את כוחות המאבק של אז בראי האקטואליה של היום. האם רשבי היה מסכים לקבל כספי כנסייה? (תרבות רומא?), מיהי הקרן לידידות, מאין הם מגייסים את כספי התרומות שלהם? (מהכנסייה), מה מטרת הנוצרים האוונגליסטים כשהם תורמים את כספם לעם ישראל? (לקדם מטרות נוצריות, מיסיון נוצרי וכו') מיהם מנהיגי ארגוני הצדקה שמעבירים את כספי הנוצרים לתמיכה בעם ישראל? (כמרים) ועוד. - General - 6703

אקטואליה בסיפורו של רשבי - האם היה מסכים לכספי כנסייה? (הקרן לידידות)

אקטואליה בסיפורו של רשב"י - האם היה מסכים לכספי כנסייה? (הקרן לידידות)

RavDanielAsore Photo
RavDanielAsore
1 חודש
7 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
הרב עשור מתאר את סיפורו של רשב"י ומסביר את כוחות המאבק של אז בראי האקטואליה של היום. האם רשב"י היה מסכים לקבל כספי כנסייה? (תרבות רומא?), מיהי הקרן לידידות, מאין הם מגייסים את כספי התרומות שלהם? (מהכנסייה), מה מטרת הנוצרים האוונגליסטים כשהם תורמים את כספם לעם ישראל? (לקדם מטרות נוצריות, מיסיון נוצרי וכו') מיהם מנהיגי ארגוני "הצדקה" שמעבירים את כספי הנוצרים לתמיכה בעם ישראל? (כמרים) ועוד.

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית