https://www.facebook.com/100055542048354/videos/304135094781223 דברי א.בלב זהו רגע היסטורי !!!סנטורים מכריזים על הקורונה כהונאהנשק ביולוגי עם כוונה לרצוח אנשים !מאשימים כמובן את פאוציי ,המפלגה הקומוניסטית בסין ארגון הבריאות העולמי המדיה והביג טק...הם מדברים עלהצינזורה ברשתותהמיילים של פאוצ'יהמימון של פאוצ'יהתקשורת שידעה ושתקהלמה דיכאו בבתי החולים טיפולים זולים שעזרוובמקום זאת חיכו לחיסונים...יש הצטברות הוכחות לכך ( שנתנו לאנשים למות!בבתי החולים) והתקשורת ידעה !!!ראינו מחקרים שבין 50- 85 אחוזים מהמקרים יכלו להינצלהסנאטור אומר למדיה להסב את תשומת הלב לדר' קורי ודר' פיטר מקלן... (ווא ווא...) 👊👏👏0-3 לקונספירטוריםמקווה שיתורגם בקרוב !בבקשה לשלוח לכל הכתבים !הצינור ערוץ 13 חדשות 13 כאן חדשות חדשות כיכר השבתחדשות הבוקר אורלי וגיא Goor Gili Sasson Ori Cohenנפתלי בנט - Naftali Bennett Yair Lapid - יאיר לפיד משה פייגלין Yaffa Shir Raz יפה רוזנטל Atalya Yahalom  - Corona News - 6318

רגע היסטורי - סנטורים מכריזים על הקורונה כהונאה

רגע היסטורי - סנטורים מכריזים על הקורונה כהונאה

Yuli Eder Photo
Yuli Eder
5 חודשים
217 צפיות
0 4
קטגוריה:
תיאור:
https://www.facebook.com/100055542048354/videos/304135094781223
דברי א.בלב
 
זהו רגע היסטורי !!!
סנטורים מכריזים על הקורונה כהונאה
נשק ביולוגי עם כוונה לרצוח אנשים !
מאשימים כמובן את פאוציי ,המפלגה הקומוניסטית בסין ארגון הבריאות העולמי המדיה והביג טק...
הם מדברים על
הצינזורה ברשתות
המיילים של פאוצ'י
המימון של פאוצ'י
התקשורת שידעה ושתקה
למה דיכאו בבתי החולים טיפולים זולים שעזרו
ובמקום זאת חיכו לחיסונים...
יש הצטברות הוכחות לכך ( שנתנו לאנשים למות!בבתי החולים) והתקשורת ידעה !!!
ראינו מחקרים שבין 50- 85 אחוזים מהמקרים יכלו להינצל
הסנאטור אומר למדיה להסב את תשומת הלב לדר' קורי ודר' פיטר מקלן... (ווא ווא...) 👊👏👏
0-3 לקונספירטורים
מקווה שיתורגם בקרוב !
בבקשה לשלוח לכל הכתבים !
הצינור ערוץ 13 חדשות 13 כאן חדשות חדשות כיכר השבת
חדשות הבוקר אורלי וגיא Goor Gili Sasson Ori Cohen
נפתלי בנט - Naftali Bennett Yair Lapid - יאיר לפיד משה פייגלין Yaffa Shir Raz יפה רוזנטל Atalya Yahalom
 

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית