הודעה לתקשורת:https://emfkeepers.co.il/wp-content/uploads/2021/05/הודעה-לתקשורת-עתירה-למתן-צו-על-תנאי.docהעתק עתירה: https://emfkeepers.co.il/wp-content/uploads/2021/05/נוסח-סופי-4-לעתירה.pdfתגובת בגץ: https://emfkeepers.co.il/wp-content/uploads/2021/05/החלטת-בגץ.pdf - General - 4403RaisingTheFrequency

הודעה לציבור ולתקשורת: עתירה למתן צו על תנאי לעצירת 5 ג’י-ערים חכמות הודעה לת...

הודעה לציבור ולתקשורת: עתירה למתן צו על תנאי לעצירת 5 ג’י-ערים חכמות הודעה לת...

8 months
347 Views
0 3
Category:
Description:

 

הודעה לתקשורת:

https://emfkeepers.co.il/wp-content/uploads/2021/05/הודעה-לתקשורת-עתירה-למתן-צו-על-תנאי.doc

העתק עתירה:

 https://emfkeepers.co.il/wp-content/uploads/2021/05/נוסח-סופי-4-לעתירה.pdf

תגובת בגץ:

 https://emfkeepers.co.il/wp-content/uploads/2021/05/החלטת-בגץ.pdf

Comments:

Comment
Up Next Autoplay